Circulaire sloop ten behoeve van Huis van Stad en Regio

Circulaire sloop ten behoeve van Huis van Stad en Regio

Circulaire sloop

In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft Adex Groep in Dordrecht de circulaire ontmanteling van een voormalig Rabobank kantoor, een Belastingkantoor en een parkeergarage verzorgd. Uit zowel de Rabobank- als uit het Belastingkantoor zijn veel materialen gedemonteerd voor direct hergebruik. De parkeergarage is compleet gedemonteerd en zal elders weer opnieuw worden opgebouwd als parkeergarage. Bovendien was ook de omgeving uitdagend; zeer dicht gelegen op de drukke Spuiboulevard en de omliggende bebouwing. Kortom; Een uitdagend project, gelukkig hebben we de beelden nog!

Huis van Stad en Regio

Het Huis van Stad en Regio is het eerste grote bouwproject aan de nieuwe Spuiboulevard in Dordrecht. In het nieuw te realiseren gebouw komen het gemeentekantoor, Stadsbibliotheek, Sociale Dienst Drechtsteden en de VVV samen onder één dak.

Voor het spectaculaire ontwerp werd het Deense architectenbureau Schmidt Hammer Lassen geselecteerd, die een duurzaam gebouw ontwierp, met een openbare tuin. De nieuwbouw start na de zomer van 2023, maar voorafgaand daaraan moesten de bestaande opstallen compleet worden verwijderd.

Na een tenderprocedure die werd gewonnen door Adex Groep, konden deze werkzaamheden rond de zomer van 2022 beginnen!

3427

Circulair

In de tender uitvraag had het circulair hergebruiken van de materialen die vrijkwamen bij deze ontmanteling hoge prioriteit. Adex Groep heeft van de aanwezige materialen een complete materiaalinventarisatie gemaakt, waarna uit de beide kantoorgebouwen materialen zijn gedemonteerd zoals verlichting, binnendeuren, brandblusinstallaties, wastafels, kozijnen en diverse verwarmings- en elektrische installaties. Veel van de materialen zijn direct uit het project naar hun afnemer getransporteerd, de materialen die nog niet direct een nieuwe bestemming hadden zijn via de circulaire hub van Adex Groep in Utrecht herbestemd. Het beton dat vrijkwam bij de sloop van deze twee gebouwen is verwerkt tot hoogwaardige grondstof voor de betonindustrie!

De parkeergarage (circa 16.000 m2, 680 vakken) binnen het plangebied was opgebouwd uit prefab betonelementen, maar nooit demontabel gebouwd. Het demonteren en herbestemmen was dus niet eenvoudig; de elementen moesten worden losgezaagd en stuk voor stuk afgehesen en getransporteerd. Bovendien moest de technische staat van de elementen worden vastgesteld via een aantal zeer uitgebreide tests en onderzoeken. 

De resultaten zijn tot nu toe gelukkig allemaal positief en binnenkort zal worden bekendgemaakt waar de garage weer wordt opgebouwd! Een unicum in Nederland. 

Voor het gehele project is zal het ‘Circulair slopen certificaat’ worden afgegeven; voor dit certificaat zijn de behaalde circulaire resultaten geverifieerd.

3430

Technisch uitdagend

Zoals genoemd stonden de opstallen op zeer korte afstand van de openbare weg en omliggende gebouwen. Het Belastingkantoor zat zelfs vast aan het naastgelegen gebouw.

Nadat de voor hergebruik geschikte onderdelen waren gedemonteerd, de asbestsanering afgerond en de gebouwen ontdaan waren van de niet-steenachtige materialen is om die reden gestart met het ‘Japans’ verwijderen van de stramienen die het Belastingkantoor verbonden met het naastgelegen pand. De gebouwdelen werden losgezaagd, om vervolgens met een draadkraan te worden afgehesen.

Tijdens het inrichten van het werkterrein werd ter hoogte van de belending al een overkluizing gemaakt voor voetgangers en werden er steigers voorzien van doek geplaatst om de werkzaamheden van het openbaar gebied af te schermen. De rest van het Belastingkantoor en het Rabobankgebouw zijn vervolgens machinaal gesloopt. Om het vallend materiaal niet in het openbaar gebied te laten landen is gewerkt met een groot ‘spatscherm’ en containerwanden. Dit spatscherm werd door de draadkraan tegen het gebouw aangehangen op de plek waar op dat moment gesloopt werd, zo viel steenachtig materiaal beheerst naar beneden en belande het niet in openbaar gebied.

Naast voorgenoemde maatregelen zijn diverse maatregelen genomen om trillingen en stof tot een absoluut minimum te beperken. Via de omgevingsapp van de Gemeente Dordrecht werd de omgeving
op de hoogte gehouden van aanstaande werkzaamheden.

3423

Aanvullende opdracht

Het verwijderen van de kelder die onder het belastingkantoor zat, was geen onderdeel van de oorspronkelijke opdracht omdat deze technisch complex was en nadere uitwerking behoefde. De gemeente Dordrecht had al in de uitvraag opgenomen dat voor dit onderdeel van het project een bouwteam zou worden ingericht. Adex Groep, de Gemeente Dordrecht en de betrokken adviseurs hebben een plan uitgewerkt waarna Adex Groep – in het verlengde van de naar tevredenheid uitgevoerde andere werkzaamheden – tevens opdracht kreeg voor het verwijderen van de kelderbak.