Adex Groep op de Zuidas!

Adex Groep op de Zuidas!

BNext op de Zuidas

Veel van onze projecten zijn speciaal, maar de één is toch net wat specialer dan de andere. Bij onze werkzaamheden op de Zuidas in Amsterdam hebben we dankzij precieze planning en uitgebreide voorbereiding in 3 weekenden onder grote tijdsdruk  de ‘Amstelveenboog’ verwijderd, een essentieel onderdeel van het project Zuidasdok.

De Amstelveenboog, een tramtunnel van de voormalige Amstelveenlijn, moest verdwijnen omdat de nieuwe Brittenpassage, de extra onderdoorgang onder het straks geheel vernieuwde station Zuid, precies daar komt te liggen.

Voor de sloopwerkzaamheden werd onder andere op vrijdag de complete A10 verwijderd en op zondagmiddag teruggelegd. Ook het treinspoor en -station werden tweemaal verwijderd en vóór maandagochtend weer teruggeplaatst. De beschikbare kavel was zeer klein en kende diverse werkzaamheden van verschillende partijen. Logistiek een mooie uitdaging!

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat de tunnel in een aantal weekenden verwijderd zou worden is eerst een aanvang gemaakt met het verwijderen van de tunnelvloer. Om zonder stempels het inklappen van de wanden te voorkomen is de vloer in secties helemaal verwijderd. In overleg met een constructeur is om de 5 meter een losgezaagd blok blijven liggen om de stempeldruk over te brengen van wand naar wand. Hierdoor kon de A10 en het spoor in bedrijf blijven, en is de omvang van het sloopwerk in de weekenden verminderd.

Weekend 1; 6 en 7 april 
Op 6 april begonnen we met de sloop van het oude metrospoor, waarna we een begin komen maken met de sloop van de tunnel. Dankzij goede voorbereiding en geluidsbeperkende maatregelen bleef de hinder voor de omgeving beperkt en ruim onder het verwachte niveau. Het grootste deel van het sloopwerk was al zaterdagmiddag klaar, terwijl er gerekend was met de mogelijkheid dat het tot 23.00 uur ‘s avonds kon duren.

Dat onze werkzaamheden tijdig klaar waren was belangrijk, zodat in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend de eerste funderingspalen voor de nieuwe doorgang de grond in worden gedraaid.

Weekend 2; 10, 11 en 12 mei
In het weekend 10, 11 en 12 mei werden delen van de A10, het treinspoor en de perrons compleet verwijderd om verder te kunnen met de sloop van de ondergelegen tramtunnel. Voor deze werkzaamheden hadden we tijdens het eerste weekend de tunnel volgestort met zand. Zodoende vielen brokstukken die vrijkwamen in het zand, waarmee geluidshinder voor de omgeving beperkt werd.

Op zondagmiddag werd weer begonnen met de opbouw, zodat op maandagochtend de A10 weer volledig was geasfalteerd, het spoor weer was teruggeplaatst en een tijdelijk perron gebouwd.

Weekend 3; 17,18 en 19 mei
Tijdens het derde weekend werden de sloopwerkzaamheden aan de tunnel afgerond. Weer werden voorafgaand aan de werkzaamheden 3 treinsporen van elk 100 meter verwijderd, evenals de noodperrons die in het weekend 11 en 12 mei waren aangelegd.

Ondanks enige vertraging bij andere disciplines heeft Adex Groep net als het weekend ervoor, het slopen van ca. 1600 ton beton, binnen de gestelde tijd kunnen realiseren.

Meer weten over het project Zuidasdok? Bezoek de website van ZuidPlus 

Impressie project Zuidasdok over 10 jaar