Herontwikkeling van Edge Amsterdam West

Herontwikkeling van Edge Amsterdam West

Oppervlakte

48.000 m2

Duur

mei 2019 juni 2021

Status

In herontwikkeling

Hergebruik materialen

99,4%

Opdrachtgevers

EDGE Technologies, G&S Bouw

Type gebouw

In herontwikkeling

EDGE Amsterdam

Aan de Basisweg, Amsterdam werkt Adex Groep in opdracht van EDGE Technologies en G&S Bouw aan de herontwikkeling van ‘EDGE Amsterdam West’. Met de ontwikkeling transformeert een gedateerd ’70 complex naar een duurzaam kantoorgebouw, dat voldoet aan de hoogste eisen op het vlak van duurzaamheid, technologie en gezondheid.

Aanpak

Adex Groep verzorgt voor de herontwikkeling de asbestsanering en ontmantelt de gebouwonderdelen die geen onderdeel zijn van het nieuwe ontwerp. Circulariteit en hergebruik hebben hierbij volledige aandacht. Dit heeft onder andere geleidt tot;

  • Ruim 6.600m2 isolatiemateriaal is gedemonteerd voor direct hergebruik in verschillende projecten.
  • 50 Betonkernen die moesten worden uitgeboord voor het aanbrengen van aanvullende constructie zal worden hergebruikt in de inrichting van de nieuwbouw.
  • Ruim 250 ton puin wordt apart gehouden en zal worden verwerkt in nieuwe bakstenen
  • totaal 32 pallets vol tapijttegels zijn gedemonteerd voor direct hergebruik.
44

Resultaat

Het nieuwe ontwerp is van de hand van de Architekten Cie – voorheen Oyevaar, Stolle & van Gool. De meest markante verandering is de spectaculaire glazen koepel die als overkapping geplaatst zal worden op de nu nog onoverdekte binnenplaats. Hiermee wordt er een nieuw atrium met een oppervlak van ca. 4.000 m2 toegevoegd aan het hoofdgebouw. Dit leidt tot een totaal vloeroppervlakte van 48.000 m2.

Op basis van het geavanceerde, smart technology platform van EDGE zal het een intelligent, gezond en duurzaam gebouw worden. Door de sterk verbeterde isolatiewaarde van de gevel en toepassing van een warmte-koude opslagsysteem, pv-panelen en lucht- en watergekoelde warmtepompen zal in ieder geval het gebruik van de gebouwgebonden installaties energiepositief zijn. Er wordt gestreefd naar een BREEAM-NL-certificaat "Outstanding’’, het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat binnen de gebouwde omgeving. Naar verwachting is het hoofdgebouw klaar in het medio van 2021 en het bijgebouw midden 2022.