Klant aan het woord: L'escaut - Olaf Cornelius

Klant aan het woord: L'escaut - Olaf Cornelius

L'escaut woonservice

Wij spraken met Olaf Cornelius, project manager vastgoed bij l’escaut woonservice, over onze samenwerking tijdens het project “Ravesteynplein”. l’escaut woonservice is een woningcorporatie uit Vlissingen met circa 6500 woningen in beheer. Olaf is verantwoordelijk voor de nieuwbouw, herstructurering en complexere renovatie projecten. In deze hoedanigheid is hij sinds 2017 betrokken bij het project “Ravesteynplein” in Vlissingen waar Adex Groep de ontmanteling en saneringswerkzaamheden verzorgd heeft.

Bij Adex Groep dragen wij zorg voor onze klanten, juist omdat we samen op weg zijn naar een beter Nederland. Wij nemen jullie graag mee op deze reis. En wie kan jullie beter vertellen over deze ervaring dan onze klanten zelf?

Hoe is l’escaut woonservice in contact gekomen met Adex Groep?

Olaf: In de asbestinventarisatie zijn diverse asbest bronnen opgenomen waaronder een bitumineuze stuclaag. Voor het verwijderen van deze bron is een alternatieve saneringsmethode toegepast. Om de buitenproportionele en met name arbeid hygiënische en enkele veiligheidskunde gezondheidskundige risico’s te vermijden is deze alternatieve saneringsmethode tot stand gekomen.

We besloten bij een tweetal woningen proefsaneringen uit te voeren, waarbij een onafhankelijk bureau al snel tot de conclusie kwam dat de asbesttoepassing niet volledig te saneren was. Op basis van deze bevindingen zijn wij met Van Santen Advies (asbest inventarisatie bureau) in contact gekomen, waarna we samen met een hoge veiligheidsdeskundige op zoek zijn gegaan naar alternatieve saneringsmethodes. Uit onderzoek bleek dat het mogelijk was om binnen de veiligheidsnormen aan de slag te gaan met machinaal ontmantelen. Hierop zijn wij samen met Van Santen op zoek zijn gegaan naar geschikte partijen die hier ervaring in hebben. Toen kwam Adex Groep eigenlijk al snel naar voren, en vanaf de eerste keer dat Adex Groep op locatie was bleek er (vanuit de ervaring) 100% vertrouwen te zijn in deze werkwijze. Dit was vanuit l’escaut dan ook van belang: het hebben van wederzijds vertrouwen in een mooi project!”

In September 2019 is de aanbesteding gedaan voor de asbestsanering en totaalsloop van fase 1 van het project Ravesteynplein. Adex Groep bleek hier zowel in financieel- als ervaringsopzicht de beste passende partij voor te zijn. Na de aanbesteding te hebben gewonnen kwam Willem-Jan Wagteveld in beeld als projectleider vanuit Adex Groep.

1063

“Willem-Jan heeft vanuit Adex Groep dezelfde bevlogenheid voor zijn projecten, zoals l’escaut dat voor haar projecten heeft. Dat versterkt elkaar! Waar men er eerst vanuit gaat dat de aannemer een ander belang heeft bij een sloopproject dan de opdrachtgever, bleek dat in dit geval niet zo te zijn. Je hebt namelijk een gezamenlijk belang: samen het project tot een succes brengen, dat is het meest succesvolle geweest aan dit project”

Maar hoe creëer je dan dat ‘samen’ gevoel?

“Een grote factor die hierin meespeelt is het meedenkend vermogen van Adex Groep en het feit dat er geluisterd wordt. Zo zouden de werkzaamheden bijvoorbeeld pas in Januari 2020 van start gaan, maar was het voor ons van belang dat het hekwerk vóór de feestdagen geplaatst werd. Rond de jaarwisseling kunnen leegstaande panden namelijk veel narigheid aantrekken… Wel zo prettig dus als dit voorkomen kan worden. Wanneer er zich dan toch nog narigheid voordeed werd er door de uitvoerder van Adex Groep ook automatisch gehandeld om dat op te lossen.”

Ook was omgevingsmanagement iets waar Olaf over te spreken is. Olaf: “Het project betreft een grote sloopopgave midden in een drukke wijk me veel huurders van ons die daar wonen. De relatie met onze huurders/klanten is erg waardevol. Torsten heeft veel energie erin gestopt om te zorgen dat eventuele hinder voor de omgeving beperkt bleef. Denk aan momenten van transport, geen sloopverkeer bij de naast gelegen school, zorgen dat wegen schoon bleven etc.. Maar dit niet alleen, want er werd ook tijd gemaakt voor een praatje met een omwonende, gewoon om te horen hoe zij het ervaren. Vaak waren de ervaringen positief, maar mocht er een klacht voorbij komen, werd er altijd meteen gehandeld! Ook andere tegenvallers of wijzigingen zijn direct opgepakt en in goed overleg komen we er altijd uit. Met dit soort kleine dingen wordt het wederzijdse vertrouwen snel gewekt en krijg je het gevoel dat je er echt samen voor gaat!”

1065