Ontmanteling & sloop

Veilig en zorgvuldig, met minimale overlast voor de omgeving
Ontmanteling & sloop

Adex Groep staat voor een gedegen aanpak van uw ontmantelings- en sloopproject. Veel van onze projecten bevinden zich in een binnenstedelijke en/of complexe omgeving. Deze ervaring nemen wij mee naar elk nieuw project, en heeft geleidt tot een standaard werkmethode die erop gericht is geluid, stof en trillingen te minimaliseren. 

Maar net zo belangrijk is het goed informeren en betrekken van omwonenden en andere stakeholders. Met onze eigen omgevingsapp en bijvoorbeeld een omgevingsmanager beperken we de hinderbeleving aanzienlijk. 

Dankzij een breed dienstverleningspakket is Adex Groep in staat de opdrachtgever volledig te ontzorgen. Van het saneren van gevaarlijke stoffen zoals ChroomVI en asbest tot aan de demontage van materialen geschikt voor hergebruik. Van sloop tot recycling en levering van bouwmaterialen en grondstoffen. 

3381

 

Wist u dat we met onze sloopactiviteiten marktleider in Nederland zijn en wereldwijd op de 7e plaats staan? Of het nu over kleine of grote objecten gaat, over totaal- of juist renovatiesloop; Wij weten als geen ander hoe dit gedegen aangepakt moet worden! 

 

Certificaten

Bij alle activiteiten en dienstverlening die wij binnen Adex Groep uitvoeren hebben wij zorg en aandacht voor onze stakeholders, het milieu, duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden. Het voldoen aan wet- en regelgeving maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van ons dagelijks beleid. 

Om te kunnen blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze stakeholders hebben wij een integraal managementsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze wordt door verschillende onafhankelijke certificerende instanties periodiek getoetst op conformiteit ten opzichte van diverse normen en keurmerken. Naast deze certificaten bezit Adex Groep ook specifieke proces en product certificeringen conform BRL 2506, BRL 9313 en NTA 8080.

Kortom: Klanttevredenheid, veiligheid en milieu hebben vanzelfsprekend onze hoogste prioriteit. Ter waarborging van die laatste twee beschikt Adex Groep over de certificaten die terug te vinden zijn op deze website.  

Certificaten

Digitalisering bij Adex Groep

Adex Groep heeft de afgelopen jaren een flinke digitaliseringsslag gemaakt; de logistieke afvalprocessen en administratieve processen zijn volledig geautomatiseerd én gedigitaliseerd: we hebben met één systeem onze complete afvalautomatisering op orde. De voordelen hiervan zitten onder meer in het efficiënter aansluiten van processen. 

Op basis van data (hoeveelheid, soort afval en verwerking) krijgt elke klant steeds beter inzicht in de reststromen van hun project en daarmee ook hun milieu-impact. Het zo hoogwaardige mogelijk hergebruiken van materialen en reststromen begint met krijgen van dit inzicht en onderbouwd advies.