Hubs & bouwmaterialen

Focus op hoogwaardig en direct hergebruik van materialen en producten uit onze projecten
Hubs & bouwmaterialen

De transitie naar een circulaire economie vraagt samenwerking en daadkracht.

De transitie naar een circulaire economie vraagt samenwerking en daadkracht. Vandaag heldere keuzes maken en daarover volledige transparantie bieden.

De afgelopen jaren heeft Adex Groep geïnvesteerd in concrete en praktisch toepasbare circulaire oplossingen. Dit heeft geresulteerd in een organisatie die volledig is gericht op het snel en vakkundig demonteren van materialen voor hergebruik, bijvoorbeeld met onze gespecialiseerde demontageteams en circulaire hubs. 

Circulaire hubs 

Materialen die niet direct geschikt zijn voor hergebruik worden door ons bewerkt zodat ze wel op nieuw kunnen worden ingezet. Zo wordt, bij onze circulaire hub gevestigde houtwerkplaats, hout dat vrijkomt bij ontmanteling bewerkt tot nieuwe houten bouwmateriaal. Uit metal-studwanden worden ‘nieuwe’ gipsplaten gezaagd en afgeschreven plafondplaten refurbishen we tot platen die niet van nieuw zijn te onderscheiden.

In de circulaire aanpak van Adex Groep is de Ladder van Lansink het uitgangspunt. Dit geldt zowel voor het vinden van nieuwe bestemmingen voor vrijkomende materialen, maar ook voor de realisatie van de nieuwbouw op locatie!

Onze opdrachtgevers en partners

Onze circulaire aanpak vormt een integraal onderdeel van de projectuitvoering, waarmee veiligheid wordt verhoogd en planning geborgd. Met als resultaat:

-   Een lagere CO2 impact van uw project;

-   Een reductie van het gebruik virgin grondstoffen;

-   Werk en opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De financiële waarde die gecreëerd wordt met onze circulaire aanpak komt volledig ten goede aan onze opdrachtgever, omdat deze zich vertaalt in een lagere aanneemsom.

Digitalisering

Digitalisering was altijd al een van onze belangrijkste speerpunten, voor de circulaire transitie is het simpelweg onmisbaar. Met onze eigen software kunnen wij complete materialeninventarisaties doen, maar ook een volledig materialenpaspoort. 

Hiermee worden circulaire ambities concreet en meetbaar. Bovendien kunnen we op deze manier de CO2 impact van hergebruik inzichtelijk te maken. Onze data is ontsloten via een deelbare database, een eigen webshop en diverse openbare platforms.

Digitalisering

 

Voor het realiseren van een circulaire economie is samenwerking en aantoonbaarheid door digitalisatie fundamenteel!

 

Maatschappelijke impact

Wij  zien in de circulaire transitie een belangrijke kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bieden van werk en opleiding aan deze doelgroep is dan ook een essentieel onderdeel van onze circulaire aanpak. 

Met onze eigen SROI coach en partners bieden wij dagelijks werk en opleiding aan meer dan 10 deelnemers. Dat vindt plaats op onze circulaire hubs en in onze demontageteams. Doel is daarbij altijd doorstromen naar een reguliere vaste aanstelling binnen Adex Groep. 

Maatschappelijke impact