Adex Groep ontmantelt twee ‘pneumaten’ vanaf drijvend ponton

Adex Groep ontmantelt twee ‘pneumaten’ vanaf drijvend ponton

Oppervlakte

Sloop 2 pneumaten, circa 45 meter hoog hieruit kwam circa 2000 ton schroot vrij.

Duur

januari 2014 juli 2014

Status

Industrieel object

Hergebruik materialen

Afvoeren vrijkomende materialen per water. Terminal bleef volledig operationeel.

Opdrachtgevers

European Bulk Services B.V.

Type gebouw

Industrieel object

European Bulk Services

Begin 2014 heeft Adex Groep in opdracht voor European Bulk Services (E.B.S) twee verouderde pneumaten (of bulkverladers) verwijderd. Deze werden gebruikt voor het verladen van bulkgoederen, zoals bijvoorbeeld graan, en werden verwijderd om de jetty flexibeler en efficienter in te richten. 

Adex Groep heeft voor dit project hun 50-tons draadkraan op een drijvend ponton gezet, waarna de stalen constructie van de verladers is opgezaagd. Met behulp van twee snijders worden eerst de losse onderdelen er vanaf gehaald. Hierna wordt elke verdieping in gelijke delen gesneden. Met de draadkraan worden alle onderdelen in het schip gelegd.

Globale projectomschrijving:

  • Inrichting van het werkterrein;
  • Ontmanteling en sloop Pneumaat 55 en 57;
  • Verkleining en scheiding van vrijkomende materialen;
  • Afvoering van vrijkomende materialen;
  • Opruiming van het werkterrein;
  • Oplevering van het project.

Uitgebreide beschrijving sloopmethoden pneumaat 55

Pneumaat 55 is gesloopt tot aan het dek. Tussen de draagpoten en op dekniveau zijn de transportbanden intact gebleven. Over deze transportbanden was een overkapping aanwezig en als extra bescherming zijn de daken van de transportbanden afgeschemerd met houten beplating.

De installatie is gedemonteerd op de volgende wijze: Naast de pneumaat werd een draadkraan (200 ton) opgesteld op een ponton. Deze kraan is gebruikt voor het afhijsen van de losgesneden constructie elementen. Indien noodzakelijk kon er een tweede kraan ingezet worden op het ponton voor een werkbak. Vanaf de constructie werden allen uitstekende delen middels snijbranders losgesneden.

Tijdens de uitvoering is door de werkvoorbereider de exacte omvang van deze delen bepaald. Hierbij werd gekeken naar de constructieve integriteit van de resterende constructie én naar maximale hijslast van de beschikbare draadkraan. Uitgangspunt is gebleven dat alle uitstekende delen werden afgehezen zodat uiteindelijk de hoofdinstallatie (vierkante doos) overbleef.

De hoofdinstallatie is in zijn geheel afgehezen middels een 1500-tons drijvende bok. Voor het afhijsen is de stortschoen losgemaakt van de pneumaat. Deze bleef achter voor de opdrachtgever. De poten zijn net boven de constructie van de loopwielen doorgesneden. Voor het lossnijden zijn de loopwielen gezekerd zodat deze niet konden omvallen. De hijskabels van de drijvende bok zijn aan de onderzijde van de constructie bevestigd waardoor de drijvende bok de constructie kon wegvaren naar de schrootverwerker, waar deze in zijn geheel verder is gesloopt. Bij de ontmanteling en sloop van pneumaat 55 kwam totaal circa 780 ton schroot vrij.

3441

Afvoer materialen per water

Het vrijkomend materiaal werd gedurende het werk in een duwbak gedeponeerd. Zodra deze vol was, werd hij met een duwboot vervoerd naar een erkende verwerker voor recycling. Het onderstel, het zwaarste deel, werd met een diagonale verbinding stabiel gemaakt en daarna af gehesen door de draadkraan en aansluitend met een vijftig tons sloopkraan met een schrootschaar kortgeknipt.