Slim & Verzorgd

Slim & Verzorgd

Wij maken er meer van door in alles slim te zijn op weg naar een beter Nederland.

Met ‘Slim & Verzorgd’ zet Adex Groep een nieuwe standaard neer voor het circulair en slim ontmantelen van gebouwen. Een slimme manier van ketensamenwerking die voor onze opdrachtgevers leidt tot lagere kosten, minder risico’s en circulair hergebruik van materialen. Bovenal leidt onze manier van samenwerken tot een zorgeloos project waarbij alle partijen doen waar ze goed in zijn en optimaal presteren.

Adex Groep gelooft in het optimaal inzetten van een ieders expertise. Risico’s laten oppakken door de partijen waar de meeste expertise zit om ze op te verkleinen of mitigeren. Als marktleider staan wij voor een breed dienstenpakket en hebben wij veel kennis over het ontmantelen en slopen van een object.

Bij een vastgoedontwikkeling komt veel kijken. Complexe vergunning trajecten, omwonenden die bezwaar maken tegen de bouw- en sloopplannen, (onder)aannemers die afspraken niet nakomen en het uitvoeren van een breeds scala aan onderzoeken zodat wetgeving (zoals asbest, chroom6 en flora en fauna) niet wordt overtreden. Deze en andere risico’s kunnen zich voordoen gedurende het hele ontwikkeltraject, maar zijn vooral van toepassing op de ontmanteling/sloopfase van uw project.

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij goed in staat zijn deze risico’s in te schatten en te reduceren lanceren wij Adex Groep ‘Slim & Verzorgd’. Een totaalpakket waarin alle aspecten van sloop en ontmanteling, van asbestsanering tot en met hoogwaardig hergebruik zijn omvat.

Voor een optimale ketensamenwerking is het belangrijk dat partijen zo vroeg mogelijk betrokken worden. Dit betekent in de praktijk lagere kosten en hoge prijszekerheid in een vroeg stadium. Doel is altijd: samen realiseren van een zorgeloos en voordelig project, met positieve impact op mens en milieu. ‘Slim & Verzorgd’ bestaat uit 5 pijlers:

De vijf pijlers van Adex Groep

  • Materiaalpaspoort of materialen inventarisatie
  • Het ‘op risico’ saneren van asbest en andere gevaarlijke stoffen
  • Volledig omgevingsmanagement
  • Vergunningsmanagement
  • Opleverrapportage

Materiaalpaspoort of materialen inventarisatie

Met een volledig materialenpaspoort en/of een materialeninventarisatie realiseren we een optimaal hoogwaardig hergebruik van materialen. 

De bespaarde CO2-uitstoot wordt daarbij goed inzichtelijk gemaakt, waardoor ontwerpkeuzes rond hergebruik weloverwogen gemaakt kunnen worden. 

Het ‘op risico’ saneren van asbest en andere gevaarlijke stoffen

In nauwe samenwerking met Adex Milieu kan Adex Groep vaste prijsafspraken maken voor de sanering van asbest, chroom6 of andere gevaarlijke stoffen. Het risico op meerwerk wordt hiermee volledig uit handen genomen bij de opdrachtgever. 

Door het toepassen van onze gevalideerde werkmethode ‘risicogericht asbest saneren’ kan de sanering van asbest in veel gevallen veiliger, sneller én voordeliger plaatsvinden dan op de traditionele wijze.

Opleverrapportage

Wij zijn trots op ons werk en de resultaten die wij behalen. Na technische afronding van een project ontvangt u zodoende een volledige opleverrapportage. Hierin vindt u informatie terug over het verloop van het project, welke materialen door ons zijn afgevoerd, hoe deze zijn hergebruikt en waar ze weer zijn toegepast. 

Adex Groep geeft volledig inzicht in de resultaten van het hoogwaardig hergebruik van uw oude gebouw.

3432

Volledig omgevingsmanagement

Met onze eigen omgevingsmanager en ervaring op honderden complexe, binnenstedelijke locaties zijn wij volledig uitgerust om het omgevingsmanagement uit handen te nemen bij u als opdrachtgever. Van informatieavonden en project specifieke contactmogelijkheden tot een volledig complimenten- en klachtenregister.

Vergunningsmanagement

Bij uw projecten komen de nodige vergunningsaanvragen en andere trajecten met bevoegd gezag kijken, en ook wetgeving over gevaarlijke stoffen of flora en fauna kan van toepassing zijn. Op basis van onze ruime ervaring met dergelijke trajecten zijn wij in staat deze vergunningen zo snel en efficiënt als mogelijk namens onze opdrachtgevers aan te vragen. Adex Groep kan hierbij ook het (verplichte)onderzoekstraject voor u verzorgen.

Op weg naar een circulaire economie

Nederland is hard op weg naar een circulaire economie en de doelstellingen van de overheid worden steeds verder vertaald naar concrete wet- en regelgeving. Met Adex Groep Slim & Verzorgd voldoet u niet alleen aan regelgeving, u creëert een voorbeeldproject.

Ieder project en iedere opdrachtgever zijn uniek. En hoewel wij geloven in de kracht van het combineren van de vijf pijlers, is het vanzelfsprekend dat u bepaalt welke onderdelen van Slim & Verzorgt het beste bij uw project en organisatie passen. Adex Groep wil de onzekerheden en risico’s in het traject voor u opvangen. Waar dat precies nodig is, kun u het beste bepalen en wij kunnen u hierin helpen en adviseren.

U heeft bij ons altijd een vast aanspreekpunt en deze Adex Groep Adviseur praat graag met u over ons aanbod. Zo gaan we samen slim op weg naar een beter Nederland.

3445