Adex Groep ontmantelt nucleair laboratorium in Petten

Adex Groep ontmantelt nucleair laboratorium in Petten

Ontmanteling nucleair laboratorium

Begin 2019 is Adex Groep aan de slag gegaan met een groot ontmantelingsproject op de Energy & Health Campus (EHC) in Petten. Dit bestaat uit een oud chemisch laboratorium (ca. 3.250m2), een oud materiaalkunde-laboratorium (ca. 3.250m2) en een markante schoorsteen (40 meter hoog). Uiteindelijk zal dit terrein de nieuwe locatie worden van de PALLAS-Reactor.

PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die vervanging biedt van de Hoge Flux Reactor op de EHC. Hierdoor blijft het mogelijk om ook in de toekomst miljoenen mensen met levensbedreigende ziektes, zoals kanker en hart- en vaatziekten, te blijven helpen zowel op het gebied van diagnose als therapie.

Asbest sanering

Voordat de sloop kon beginnen, is het terrein op zowel radiologische en chemische stoffen als asbest geïnspecteerd. Dit was een bijzonder traject, want voordat asbest gesaneerd kan worden, moest eerst het gehele pand straling vrij zijn.

In de laboratoria werden radiologische stoffen afgezogen via een centraal afzuigkanaal, gemaakt van asbest en beton. Het gevolg hiervan is dat deze afzuigkanalen dus besmet konden zijn met radiologische stoffen of asbest. Samen met een stralingsdeskundige van de opdrachtgever heeft Adex Groep veilig alle aanwezige asbesthoudende stoffen verwijdert. De opdrachtgever, NRG (Nuclear Research and Consultancy Group), zorgde zelf dat de werkgebieden vooraf radiologisch veilig waren.

Als men asbest saneert, is het gebruikelijk dat er een bepaalde bescherming aan te pas komt. Denk hierbij aan werkgebied op onderdruk, witte pakken en ademluchtmaskers. Alles om onze mensen en de omgeving te beschermen tegen gevaarlijke asbestvezels die vrij kunnen komen.

256

Zorgplicht beschermde diersoorten

Tijdens en voorafgaand aan de werkzaamheden is aandacht besteed aan de zorgplicht voor beschermde diersoorten. Zo werd samen met een ecoloog de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ongeschikt gemaakt volgens de opgelegde eisen in de flora en fauna ontheffing. Hiernaast vonden de medewerkers in de oude laboratoria een geskeletteerde ekster een gemummificeerde kwikstaart. Deze zijn door de klimaatbeheersing van de laboratoria nog volledig intact gebleven. Beide dieren zijn ondergebracht bij Naturalis.  

Ontmanteling radiologische labs

Project afronding

De asbest sanering hebben we eind 2019 kunnen afronden. Vervolgens zijn wij januari 2020 begonnen met de ontmanteling. Wij hebben dit werk gewonnen op basis van een werkplan. Hierin werd vermeld dat wij door inzet van machines met lange armen, trillingsarm konden slopen. Dit is cruciaal met betrekking tot dit project, aangezien het te slopen gebouw onderdeel uitmaakte van het nucleaire laboratorium dat nog in gebruik is. Trillingsmeters zijn geplaatst om te kunnen meten dat de normen van de trillingen niet overschreden werden. Dit voorkwam dat de werkzaamheden in het nucleaire laboratorium niet onderbroken werden.

In totaal is Adex Groep drie maanden bezig geweest met drie zware sloopmachines om het gebouw te slopen. Hierna is door Adex Groep Reststoffen al het puin, totaal zo’n 15.000 ton, gebroken. Dit granulaat is vervolgens overgenomen door PALLAS voor hergebruik in de bouw op de ontmantelingslocatie. Dit scheelt zo’n duizend vrachtwagen bewegingen en heeft dus een positieve impact op duurzaamheid en de circulaire economie.

Eind april 2020 is de ontmanteling van het volledige terrein voltooid. Vervolgens zal Stichting Voorbereiding Pallas-reactor met de voorbereidende werkzaamheden beginnen op het bouwterrein om dit voor te bereiden voor de uiteindelijke bouw van PALLAS, die naar verwachting van start zal gaan in 2021. 

Mocht u vragen of meer informatie willen hebben over de ontmantelingswerkzaamheden, neem dan gerust contact met ons op.