Digitaal

Digitaal

Digitalisering en digitalisatie zijn voor Adex Groep essentieel om circulariteit te borgen, om onze klanten optimaal te bedienen en omwonenden of andere stakeholders rond onze projecten te informeren. Onze belangrijkste tools:

  • Een eigen materialen-inventarisatieapp;
  • Software om materiaalpaspoorten te maken en CO2 impact te meten;
  • De Adex Projecten omgevingsapp;
  • Een webshop om onze her te gebruiken- en geproduceerde bouwmaterialen te verkopen.

Adex Omgevingsapp

Om ons omgevingsmanagement zo volledig mogelijk te kunnen uitvoeren heeft Adex Groep een eigen omgevingsapp. 

Via deze app zijn onze werkzaamheden te volgen voor geĆÆnteresseerden. Er worden updates gegeven, foto's geplaatst en bijzonderheden gecommuniceerd. Ook hebben mensen de mogelijkheid (laagdrempelig een berichtje te sturen met vragen of opmerkingen. 

Op de bouwhekken rond het project kan een grote QR code worden geplaatst, waarmee de app te downloaden is. 

Adex Omgevingsapp

Adex Inventarisatieapp

Voor het doen van een complete materialeninventarisatie ontwikkelde Adex Groep een eigen inventarisatieapp. Met deze app creĆ«ren we voorafgaand aan de uitvoering per project een database met her te gebruiken materialen en gebouwelementen. Deze app is tevens te ontsluiten naar architecten, andere afnemers en onze eigen webshop. 

De database wordt bovendien gebruikt om voorafgaand aan het project heldere afspraken te maken met de opdrachtgever rond hergebruik. 

Omdat materialen goed zijn vastgelegd kunnen ambities concreet worden gemaakt en tijdens uitvoering en na oplevering van het project worden aangetoond dat circulaire hergebruik ambities ook daadwerkelijk zijn waargemaakt. 

Adex Inventarisatieapp

Adex Materialenpaspoort

In samenwerking met Cirdax maakt Adex Groep van steeds meer projecten een compleet materialenpaspoort van te ontmantelen gebouwen. Hiermee wordt veel informatie over de materialen in het gebouw goed vastgelegd en daardoor kan nog meer materiaal nog hoogwaardiger worden hergebruikt. Bijvoorbeeld omdat meer informatie beschikbar is, in een vroeger stadium. 

Bovendien kan met de software de CO2 impact van hergebruik worden vastgesteld zodat keuzes rondom hergebruik nog beter kunnen worden genomen. 

Adex Materialenpaspoort