Over Adex Groep

Over Adex Groep

Marktleider in Nederland, voorloper in circulariteit en digitalisatie

In meer dan 30 jaar is Adex Groep (voorheen Beelen/Bnext.nl sloopwerken) uitgegroeid tot marktleider in (circulaire) sloop en ontmanteling. Met ruim 200 gemotiveerde en trotste medewerkers werken wij dagelijks hard om samen met onze opdrachtgevers mooie projecten te realiseren. 

“Met daadkracht maken wij onze projecten goed en veilig”

Marktleider in Nederland, voorloper in circulariteit en digitalisatie

Vrijwel alle projecten van Adex Groep bevinden zich in een complexe binnenstedelijke omgeving. Onze werkmethoden zijn aangepast op het minimaliseren van geluid, stof en trillingen, het begeleiden van verkeersstromen en goed communiceren met omwonenden en gebruikers van de kantoren.

De afgelopen jaren heeft Adex Groep bovendien geïnvesteerd in concrete en praktisch toepasbare circulaire oplossingen. Dit heeft geresulteerd in een organisatie die volledig is gericht op het snel en vakkundig demonteren van materialen voor hergebruik, bijvoorbeeld met onze gespecialiseerde demontageteams en circulaire hubs. 

3480

Dit heeft immers een positieve impact op milieu, maar zo blijft ook de historie en kwaliteit van het gebouw behouden. Bovendien leidt deze aanpak tot behoud van financiële waarde en dus een lagere aanneemsom voor onze opdrachtgevers.  

Bij Adex Groep hechten we veel waarde aan het in eigen beheer uit kunnen voeren van onze werkzaamheden. Door eigen demontageteams, een volwaardige asbestsaneringsafdeling, circulaire hubs, materiaal-inventarisatiesoftware, ervaren en goed opgeleid personeel en een modern en schoon materieelpark hebben we maximaal controle over onze projecten en kunnen we flexibel inspelen op klantvragen en onvoorziene omstandigheden.

3481

Wij maken er meer van!

Mensen zijn de kern van onze organisatie. Bij Adex Groep werken collega's die trots zijn op ons bedrijf en zich daarom dagelijks  inzetten voor om onze bijzondere projecten uit te voeren.

“Wij zijn trots op onze opdrachtgevers en projecten. Gedrevenheid, resultaatgerichtheid en daadkracht staan centraal, zo werken wij samen hard aan het succes en de toekomst van Adex Groep.”

 

Adex Groep speelt een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. Met onze opdrachtgevers en partners werken wij elke dag hard aan het sluiten van onze materiaalcirkels. Bij onze ontmantelingsprojecten hergebruiken we zoveel mogelijk materialen in hun huidige of vergelijkbare staat door demontage en indien nodig bewerking in een van onze circulaire hubs. 

Met vaste recyclepartners verzorgen we tevens de hoogwaardige recycling, indien direct hergebruik niet mogelijk is. 

 

Wij maken er meer van!

Overname door management

In oktober 2022 heeft het management van Bnext.nl Sloopwerken en Projecten de aandelen van dat onderdeel van Bnext.nl volledig overgenomen. Met de naamswijziging naar Adex Groep wordt deze verzelfstandiging bekrachtigd. Onder Adex Groep vallen de volgende onderdelen:

-      Adex Projecten (voorheen Bnext.nl Sloopwerken)
-      Adex Diensten (voorheen Bnext.nl Aannemingen)
-      Adex Milieu (voorheen Bnext.nl Milieu)
-      Adex Grondstoffen (voorheen Bnext.nl Grondstoffen)
-      Adex Hubs (voorheen Bnext.nl Hubs)
-      Adex Bouwmaterialen (Bnext.nl Bouwmaterialen)

Overname door management
Samen daadkrachtig
Samen daadkrachtig Meer informatie?