Boompjes 60-68: Een prachtige locatie met een mooie uitdaging

Boompjes 60-68: Een prachtige locatie met een mooie uitdaging

De ontmanteling

Medio mei 2020 is Adex Groep in opdracht van Cordeel Nederland B.V. begonnen met de ontmanteling van de opstallen aan Boompjes 60-68 te Rotterdam. Op deze plek komen uiteindelijk twee woontorens van 70 en 100 meter hoogte. De locatie ligt slechts enkele meters van de bouwplaats van Besix en het gebouw van Rijkswaterstaat, en wordt omringd door de Nieuwe Maas en de centrum ring van Rotterdam (s100). Al met al een prachtige locatie die zorgt voor een mooie uitdaging. Gelukkig heeft Adex Groep veel ervaring met het ontmantelen van panden in de binnenstad. Zo sloopten wij eerder in 2020 al een voormalig kantoorgebouw aan de Hobbemakade in het centrum van Amsterdam.

Veiligheid voorop

Om extra veiligheid te waarborgen tijdens de ontmanteling van het huidige project, wordt bij de belendingen en de straatzijde gebruik gemaakt van beschermende voorzieningen zoals een containerwand en een rubberen ‘springmat’ van ruim 30 meter hoog. Deze zorgen ervoor dat eventueel wegspringend puin opgevangen wordt en veilig op het sloopterrein terecht komt.

547

Hoogwaardig hergebruik materialen 

Vooruitlopend op de totaalsloop is eerst de asbestsanering uitgevoerd waarbij de dakopbouw volledig als asbest verwijderd is. Na de sanering is het gebouw zorgvuldig gestript waarbij alle niet-steenachtige-materialen verwijderd werden zodat er een betonnen casco overbleef. Hoogwaardig hergebruik van materialen was ook daar uiteraard het uitgangspunt, hierdoor is onder andere ruim 380 m1 balkhout gedemonteerd voor toepassing elders.

De totaalsloop zelf is opgedeeld in verschillende fases. Het betonnen casco wordt van boven naar beneden gesloopt, waarna alleen de kelder overblijft. Deze kelder wordt gevuld met het puin dat afkomstig is van fase 1 zodat deze niet op kan drijven en onze opdrachtgever een werkgebied heeft om de damwandkuip aan te kunnen brengen.

Als het eerste gedeelte voltooid is, en de kelder gevuld is met het vrijgekomen puin, brengt de opdrachtgever de bouwkuip aan. Daaropvolgend kan al het puin in de kelder worden verwijderd in combinatie met het ontmantelen van de kelder: eerst een deel puin, dan het vrijgekomen stuk kelder. Alle reststromen worden vervolgens vervoerd per as.

548

De inzet van groot materieel

  • Voor het inrichten van het werkterrein is een mobiele kraan ingezet. Tijdens de inrichting werden rijplaten en granulaat langs het gebouw aangebracht als opstelplaatsen voor machines en ter bescherming van onderliggende kabels en leidingen;
  • Voor de ontmanteling van het gebouw zijn een 155-tons graafmachine met 46 meter sloopgiek en een 125-tons kraan ingezet. Deze ontmantelen het pand met betonscharen;
  • Ter ondersteuning van de grote kranen is een 50-tons sloopkraan ingezet die zorgt voor het vergruizen van vrijkomend puin en het baanmaken voor de rest van het materieel;  
  • Ook een draadkraan (150-tons) is ingezet als ondersteuning met de springmat bij het sloopproces.

De Stad van de toekomst

Boompjes 60-68 biedt nieuwe woonvormen en een vernieuwend shared mobility concept. Een deel van de appartementen wordt ingericht als friendswoningen, die twee of drie vrienden kunnen delen, ieder met een eigen huurcontract. De woningen bestaan uit twee of drie gelijkwaardige slaapkamers met eigen badkamer, en een gedeelde woonkamer en keuken. Alle bewoners kunnen straks beschikken over een gedeeld elektrisch wagen- en fietspark. Boompjes 60-68 is hiermee een voorbeeld voor de toekomst van het wonen in de stad.