Renovatiesloop en asbestsanering Van der Pekbuurt Amsterdam

Renovatiesloop en asbestsanering Van der Pekbuurt Amsterdam

Renovatiesloop Van der Pekbuurt Amsterdam

Voor de renovatie van 79 woningen in de Van der Pekbuurt/Copekabana in Amsterdam heeft Adex Groep in opdracht van Dura Vermeer Renovatie Midden West B.V. de renovatiesloop en asbstsanering verzorgd.

Voorafgaand aan het project is berekend wat het effect van de sloopwerkzaamheden is op de draagconstructie. Aan de hand hiervan is van boven naar beneden gewerkt en zijn de 79 woningen tot aan het casco leeg gesloopt.

Het betreft een binnenstedelijk werk, waarbij werken met zo min mogelijk geluidshinder voor omgeving van belang is. 

De samenwerking tussen verschillende partijen was nauw, om werkzaamheden tegelijktijdig uit te kunnen voeren. Zo is er bijvoorbeeld in samen met Boels een stijger bedacht, waarmee zowel de werkzaamheden van de nutsbedrijven als de sloopwerkzaamheden tegelijk tijdig uitgevoerd konden worden.

3376

Uitkomende producten en materialen zijn zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. 
Zo zijn er bijvoorbeeld:

  • Houten deuren verzaagd en vermaakt tot bouwhekken, zoals op de foto is te zien. 
  • CV ketels met een goede technische levensduur zijn gedemonteerd en zijn via het partnernetwerk van Adex Groep op een nieuw project toegepast. 
  • De hardhouten kozijnen zijn gedemonteerd en op de Circulaire Hub verzaagd om vervolgens te vingerlassen tot nieuwe kozijnen. 
  • De kunststof kozijnen zijn op de Circulaire Hub gedemonteerd om vervolgens te worden gerecycled tot granulaat voor hoogwaardige nieuwe producten. 

Overige uitkomende materialen hoogwaardig gerecycled via een van onze vaste partners.  

3377