Totaalsloop voormalige Machine en Turbinehal Stork

Totaalsloop voormalige Machine en Turbinehal Stork

Oppervlakte

Circa 2000 m2. Incl. sloop diverse opstallen, enkele trafo's, asbestsanering van meerdere ondergrondse tanks, circa 600m2 asbesthoudende dekvloer.

Duur

april 2017 april 2018

Status

Afgerond

Hergebruik materialen

Asbestsanering, totaalsloop, bodemsanering

Opdrachtgevers

Stadgenoot

Type gebouw

Afgerond

Machine en Turbinehal, Stork

Van April 2017 tot en met April 2018 zijn wij werkzaam geweest in het totaalsloop project van de voormalige machine en turbine hal. Een mooi project van respectabele omvang. De sloop betrof diverese opstallen, enkele trafo's, asbestsanering van ondergrondse tanks en 600m2 asbesthoudende dekvloer. De totale omvang bedroeg circa 2000m2 waarbij circa 2500 ton puin vrij kwam. Om de overlast tot de minimum te beperken heeft Adex Groep uiteraard 

Asbest sanering

Het project betrof de asbestsanering en totaalsloop van de voormalige montagehal, verfspuiterij, beproevingsgebouw turbines, twee hoofdtrafo’s en een losstaande trafo van het complex.

Onderdeel van deze sloopwerkzaamheden was het uitvoeren van de asbestsanering welke grotendeels bestond uit:

  • Saneren van diverse leidingen voorzien van leidingisolatie (binnen situatie);
  • Sanering van asbesthoudende koorden in verwarmingsketels (binnen situatie);
  • Sanering van ca 1500 asbesthoudende pakkingen welke toegepast waren in flensverbindingen van leidingwerk;
  • Sanering van ca 80 stuks asbesthoudende platen in 400kVA kasten (binnen situatie);
  • Sanering van 600m2 asbesthoudende zand-cement dekvloer in de machinehal (binnensituatie);
  • Inclusief het schoon opleveren en laten vrijgeven (door erkend laboratorium) van de saneringslocaties.
832

Totaalsloop

Voordat de totaalsloop van start ging is een vooropname verricht van de belendingen binnen een straal van 30 meter van de destijds te slopen panden en van het openbare gebied. Alvorens de aanvang van de machinale sloop zijn diverse onderdelen zorgvuldig gedemonteerd en in depot gezet in de naastgelegen monumentale hal denk aan; stoppenkasten, deuren een platform met verdere toebehoren. 

Het pand is op diverse plaatsen handmatig los gesloopt. Door derden is een notitie opgesteld met de demarcaties van de diverse hallen, waaruit naar voren kwam dat de te slopen hal in 1973 gebouwd is, welke vastzat aan een in 1929 gebouwde hal. Als gevolg dat het gebouw gedilateerd bleek te zijn was  zorgvuldige lossloop essentieel.

Machinale sloop en overlast preventie

Na uitvoering van de handmatige sloop is de hal verder gesloopt. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd met een 50 tons sloopkraan. De aanwezige kelderbak is gehandhaafd waarna de kelderwanden gesloopt zijn tot de diepte zoals door de opdrachtgever werd aangegeven. Nadat de trafo’s werden ontmanteld is het voormalige trafogebouw en de verfspuiterij gesloopt. De aanwezige palen werden verwijderd tot 2 meter minus maaiveld.

Ter bestrijding van het vrijkomende stof werd de bebouwing van onderaf natgehouden middels een sproeier. Eveneens was de sloopkraan uitgerust met een sproeisysteem op de sloopgiek zodat er bij de bron gesproeid werd. Alle afkomende materialen zijn afgevoerd naar de dichtstbijzijnde recycling vestiging van Adex Groep.