Circulair slopen

Circulair slopen

Het gaat de laatste jaren gelukkig steeds vaker, en steeds meer over circulair slopen. Maar wat is dit nou eigenlijk? En hoe maakt Adex Groep onderscheid tussen écht circulair slopen en circulaire praatjes?

Bij Adex Groep werken wij aan concrete projecten, die bijdragen aan businessmodellen waarbij circulariteit de norm is. Circulariteit en innovatie zijn met elkaar verbonden. Innoveren is pionieren. Anders durven denken en doen. Bij Adex Groep doen wij dit binnen ons bedrijfsonderdeel ‘Hubs en bouwmaterialen’. Met concrete en praktische innovaties en toepassingen. 

Dit heeft geresulteerd in een organisatie die volledig is gericht op het snel en vakkundig demonteren van materialen voor hergebruik, bijvoorbeeld met onze gespecialiseerde demontageteams en circulaire hubs. 

Daarbij is aantoonbaarheid van circulariteit wat ons betreft essentieel, bijvoorbeeld door materialeninventarisaties, materialenpaspoorten, CO2 berekeningen en concrete opleverrapportages. 

 

Heeft u een vraag?

ADEX is bereikbaar op 0341 26 30 10 of info@adex.nl

Sloop & demontage

Veilig en zorgvuldig, met minimale overlast voor de omgeving

Hubs & bouwmaterialen

Focus op hoogwaardig en direct hergebruik van materialen en producten uit onze projecten

Sanering van asbest & ChroomVI

Maximale veiligheid, gecombineerd met kostenefficiëntie voor onze opdrachtgevers

Wat is circulair slopen?

Circulair slopen, urban mining of duurzaam slopen is het zodanig slopen, ontmantelen, demonteren en remonteren van bouwwerken dat de grondstoffen die vrijkomen weer in andere projecten hoogwaardig worden toegepast. Hiermee is circulair slopen een essentiële schakel in de circulaire economie. 

Wij zien hierbij de rol van de ‘sloper’ veranderen; Wij worden steeds meer ook producent en leverancier van bouwmaterialen. Dit loopt bovendien door in meedenken met het ontwerptraject; Bijvoorbeeld door samen met de architect na te denken over welke circulaire materialen kunnen worden toegepast, en hoe een demontabel gebouw in elkaar gezet moet worden. 

Waarom circulair slopen?

Het hoogwaardig hergebruik van de materialen die vrijkomen bij onze projecten kent veel voordelen; Het beperkt de vraag naar nieuwe grondstoffen, verbranding of laagwaardig hergebruik van materiaal wordt voorkomen en er wordt (daarmee) CO2 uitstoot vermeden. 

Maar circulariteit gaat voor Adex Groep over meer dan dat; Wij zien in de transitie naar een circulaire economie een waardevolle en belangrijke kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden, en hen een plek te bieden in die nieuwe economie. 

Met onze circulaire aanpak creëren we dus waarde, ook in financiële zin. Door materiaal her te gebruiken en niet weg te gooien creëren we kostenvoordeel, een voordeel dat toekomt aan onze opdrachtgevers.  
 

Onze circulaire aanpak

De circulaire aanpak van Adex Groep bestaat uit drie fasen; 

Fase 1; Inventariseren en registreren.

Voor de complete materialeninventarisatie ontwikkelde Adex Groep een eigen inventarisatie app. Met deze app creëren we voorafgaand aan de uitvoering per project een database met her te gebruiken materialen en gebouwelementen. Deze app is tevens te ontsluiten naar uw eigen ontwerpteam en andere architecten. 

Van het object kan daarbovenop een compleet en uitgebreid materialenpaspoort gemaakt worden. Duizenden artikelen, maar ook de constructie en bijvoorbeeld gevels worden dan geregistreerd in een digitale database, inclusief zoveel mogelijk producteigenschappen (materiaal, producent, afmetingen, manier van (de)monteren. 

Deze productgegevens leiden niet alleen tot hoger hergebruik (dankzij de hoeveelheid aan gegevens kan beter een nieuwe bestemming worden gezocht), ze leiden ook tot een compleet beeld van de CO2 uitstoot die wordt vermeden met het hergebruik van deze materialen.

3419

Stap 2; Demonteren en bewerken

Om zoveel mogelijk materialen te kunnen hergebruiken (trede B op Ladder van Lansink) heeft Adex Groep ervaren en gespecialiseerde demontageteams. Deze demontageteams demonteren gebouwonderdelen en materialen, om deze een tweede leven te geven.

Vervolgens vormen onze circulaire hubs de fysieke schakel tussen ontmantelingsprojecten en nieuwe bouwprojecten. Op de hubs worden materialen uit ontmantelingsprojecten op- en overgeslagen (denk bijvoorbeeld aan deuren, sanitair, gevelbekleding enzovoort), maar er worden ook materialen bewerkt die niet geschikt zijn voor direct hergebruik.

Zo wordt bijvoorbeeld sloop- en resthout verwerkt tot nieuwe houten bouwmaterialen.  Van hardhouten kozijnen die niet geschikt zijn voor direct hergebruikt wordt het (hard)hout gebruikt voor de productie van nieuwe kozijnen.- Volledig onder FSC certificaat wordt bouwmaterialen geleverd dat als nieuw weer is toe te passen in een nieuwbouwproject. 

Stap 3; toepassing en verantwoording

In het vinden van nieuwe toepassingen – en dus afnemers – voor die materialen is veel tijd en energie gestoken. Door het werken met vaste partners zoals groothandels, refurbish-bedrijven, architecten en bouwers is voor het merendeel van de materialen al een nieuwe toepassing gevonden voor de demontage start. 

Materialen die nog geen bestemming hebben worden naar onze circulaire hubs gebracht en via onze webshop verkocht.   

Maatschappelijke impact

Wij zeiden het al; Wij vinden dat de circulaire transitie een belangrijke kans is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bieden van werk en opleiding aan deze doelgroep is dan ook een essentieel onderdeel van onze circulaire aanpak. 

Met onze eigen SROI coach en partners bieden wij dagelijks werk en opleiding aan meer dan 10 deelnemers. Dat vindt plaats op onze circulaire hubs en in onze demontageteams. Doel is daarbij altijd doorstromen naar een reguliere vaste aanstelling binnen Adex Groep.

3418