Circulaire aanpak van Adex Groep in Bajes Kwartier

Circulaire aanpak van Adex Groep in Bajes Kwartier

Circulaire aanpak in Bajes Kwartier

Adex Groep is trots dat we onze kennis en ervaring in mogen zetten om van het Bajes Kwartier een van dé circulaire woonwijken van Nederland te maken. Samen met AM werken we aan het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van de enorme hoeveelheid materiaal die vrijkomt bij de sloop van het voormalige Bijlmer Bajes complex. Minimaal 98% van het vrijkomende materiaal zal zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt.

Adex Groep is de partner van Bajes Kwartier C.V. voor de demontage, sloop en asbestsanering van de voormalige Bijlmerbajes. De werkzaamheden bestaan uit het compleet weghalen van 5 torens t.b.v. nieuwbouw, 1 toren zal getransformeerd worden tot de ‘Groene Toren’.

Hergebruik materialen

Belangrijk onderdeel van onze circulaire aanpak begint al ruim voor de sloop. We hebben een inventarisatie gemaakt van alle gebouwonderdelen in het complex die direct kunnen worden hergebruikt. Van celdeuren tot (nood)verlichting en van sportvloeren tot metalen trappen. Samen met de architecten wordt gekeken hoe deze onderdelen kunnen worden opgenomen in de nieuwbouw. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de oude celdeuren, die worden omgebouwd tot bruggetjes. Dit lokale directe hergebruik is niet alleen duurzaam, het zorgt ook voor een bijzondere link met het verleden.

Voor gebouwonderdelen die niet in ter plekke in de nieuwbouw kunnen worden toegepast zoeken we een andere toepassing, waarover binnenkort meer!

Verwerking tot nieuwe grondstoffen

De Bijlmer Bajes bestaat vooral uit beton. Totaal circa 75.000 ton. Een aantal bestaande betonelementen worden losgezaagd, en 1 op 1 opgenomen in de nieuwbouw. Super circulair, maar ook technisch complex en daarom helaas slechts op enkele plekken toepasbaar.

Al het overige beton wordt ter plekke met een grote mobiele ‘breker’ vermaakt tot betongranulaat (fijne korrels). Voor dit granulaat zoeken we naar gelang de sloop vordert toepassingen, bijvoorbeeld als grondstof in de betonindustrie of bouwstof in de wegenbouw. Dat er bij deze sloop zoveel relatief schoon materiaal vrij komt biedt ook kansen voor pilotprojecten voor een nog hoogwaardiger hergebruik. Hierover kunnen we binnenkort hopelijk meer naar buiten brengen!

Transport tot een minimum beperkt

10.000 tot 25.000 ton van dit betongranulaat wordt ter plekke gebruikt bij de realisatie van het nieuwe Bajes Kwartier. Dit bespaart natuurlijk veel vervoer, en dus CO2 en overlast. Ook voor het andere materiaal zal worden gezocht naar een bestemming die zo dicht mogelijk bij het project ligt, om transport te beperken.

We houden precies bij waar de beton van de Bijlmer Bajes heen gaat, zodat we in kaart kunnen brengen wat de nieuwe bestemming is en welke afstand het daarvoor moest afleggen. 

Ander materiaal dat vrijkomt wordt zoveel mogelijk op locatie gescheiden. Wanneer dit niet mogelijk is wordt het materiaal (gemengd) vervoerd naar een van de Adex Groep recycle-vestigingen. Met hun moderne sorteerlijnen scheiden we deze stromen alsnog in bruikbare grondstoffen.

De gescheiden materialen – met name metalen (circa 2,4%), dakleer (circa 0,5%) en hout (circa 0,5%) – worden als grondstof aangeleverd bij producenten. Metalen worden weer nieuwe metaalproducten en oud dakleer is grondstof voor nieuw dakleer. Voor hout geldt dat we zoveel mogelijk direct hergebruiken als bouwmateriaal, wanneer dat niet kan wordt het toegepast in de pallet- of spaanplaatindustrie.