Adex Groep trapt eerste fase af van het nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar

Adex Groep trapt eerste fase af van het nieuwbouw van Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar

Start van de nieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar

Begin september is Adex Groep gestart met een nieuw project voor Noordwest Ziekenhuisgroep. Een bijzonder project, want in totaal zal de bouw van dit het vernieuwde ziekenhuis zo’n 17 jaar in beslag nemen. Het betreft een gefaseerde vernieuwbouw op huidige Noordwest locatie in Alkmaar. Dit is nodig om de inwoners van Noordwest Nederland ook in de toekomst hoogwaardige, veilige en vernieuwende zorg te kunnen bieden. Maar niet alleen in de toekomst: want tijdens de bouwwerkzaamheden zal het ziekenhuis gewoon openblijven.

Als grootste sloopbedrijf van Nederland heeft Adex Groep al vele projecten op zijn naam staan, waaronder de gefaseerde ontmanteling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam dat in totaal 2.000m2 beslaat en de gefaseerde ontmanteling bij het Radboud ziekenhuis te Nijmegen dat in totaal zo’n 6.000mbeslaat. Ook dit project ging gepaard met het gaande belang om overlast zoveel mogelijk te beperken. Noordwest koos daarom ook voor Adex Groep door onze ervaring op overlast-gevoelige plekken en circulaire en duurzame aanpak.

De werkzaamheden

Het zorglandschap veranderd continue. In dit landschap is de patiënt partner en heeft zoveel mogelijk zelf de regie. Waar mogelijk wordt ‘zorg dichtbij’ en samen met huisarts gegeven. Er is minder ziekenhuisgebruik door onder andere overdracht in en samenwerking met de eerste lijn, meer zelfdiagnostiek en e-health-toepassingen. Om goed te kunnen inspelen op deze verandering, heeft Noordwest Ziekenhuisgroep, na een zorgvuldige analyse in 2016, besloten om te kiezen voor een nieuwbouw project dat is opgedeeld in 3 fasen.

Op 1 september, de start van fase 1, begon Adex Groep met het inrichten van het bouwterrein, het plaatsen van een tijdelijke extra brug naar P8 voor de afvoer van puin, en het saneren van asbest. Hiernaast werden er brandwerende scheidingswanden geplaatst tussen bepaalde gebouwdelen om de brandveiligheid te waarborgen.

633

Circulaire aanpak

Tijdens de eerste fase van het project zijn veel materialen gedemonteerd voor hergebruik. Zo zorgt Adex Groep dat deze materialen als houten balken, kozijnen, leuningen en lambrisering, een nieuwe bestemming krijgen. Alle niet-steenachtige materialen afkomstig van de ontmantelde gebouwdelen worden vervolgens zorgvuldig gesorteerd om ze hoogwaardig te kunnen recyclen.

Beperking van overlast

Ondanks het streven om de overlast zoveel mogelijk te beperken, leiden de sloopwerkzaamheden onvermijdelijk tot hinder, zoals geluids- en trillingsoverlast. Projectleider John Westdijk: “Met een sloopkraan verwijdert Adex Groep diverse onderdelen van de laagbouw. Als die onderdelen de grond raken, kan dat een doffe dreun geven. Met trillingsmeters controleren we of dit binnen het toelaatbare blijft- tot dusver wel.” Tijdens het rustuur voor patiënten, van 12:30 tot 13:30 uur, worden geen werkzaamheden uitgevoerd die geluidsoverlast veroorzaken. Verder monitort Adex Groep, zoals hierboven te lezen, continu de trillingen in de omgeving en kan er indien nodig direct worden ingegrepen.