Kostverlorenflat Weesp

Kostverlorenflat Weesp

Kostverlorenflat in Weesp

De voormalige Kostverlorenflat in Weesp slopen we op twee verschillende manieren. Het deel boven het winkelcentrum slopen we volgens de “Japanse sloopmethodiek”.

Twee kleine sloopkranen staan op de verdieping en slopen van boven naar beneden, verdieping voor verdieping. Japans slopen is in dergelijke situaties een veilige en beheerste sloopmethodiek. Om te voorkomen dat het puin buiten het werkgebied valt, zijn aanvullende beschermende maatregelen getroffen. Tot genoegen van de winkeliers, blijven de winkels gedurende de sloop open.

Nadat het deel boven het winkelcentrum is verwijderd, volgt de machinale sloop van het overige deel. Hier zet Adex Groep een sloopkraan met lange giek in. Stramien voor stramien knabbelt de kraan het gebouw weg. Vooraf zijn alle niet steenachtige afvalstoffen, zoals hout en kunststof, handmatig uitgesloopt. Er is alleen nog maar puin en metselwerk over, totaal zo’n 18.000 ton. Dit puin wordt op locatie gebroken tot gecertificeerde bouwstof. De granulaten willen we hergebruiken in wegenbouwprojecten in de regio.