Ontmanteling penitentiaire inrichting Tilburg

Ontmanteling penitentiaire inrichting Tilburg

Belgenbajes

In Tilburg is Adex Groep bezig met een totaalsloop project van de voormalige penitentiaire inrichting, welke door onderbezetting niet meer gebruikt werd. In de volksmond kreeg de PI Tilburg vaak de naam “Belgenbajes”. De laatste zeven jaar dat de PI dienstdeed als gevangenis werd deze namelijk voornamelijk bevolkt door Belgen. België huurde deze gevangenis van 2009 tot 2016 omdat zij zelf cellen te kort kwamen.

De komende jaren zal het gebied worden herontwikkeld tot woonlocatie. De bestaande constructie paste niet geheel binnen de nieuwe plannen. Zo is ons ervaren ontmantelingsteam overgegaan tot gedeeltelijke totaalsloop. Enkele karakteristieke elementen van de oude kazerne blijven gelukkig behouden, zij worden (deels) opgenomen in de toekomstige nieuwe woningen.

Circulariteit de norm

Circulariteit is bij Adex Groep de norm. Daarom wordt ook bij dit project weer aandacht besteed aan circulaire toepassingen van gewonnen materialen. Dit start met een uitgebreide materialeninventarisatie vooraf, door onze Circulair Adviseur. Op basis van zijn inspectie is gestart met de herbestemming van een groot aantal materialen. Veel materialen hebben hun tweede leven al gevonden, zoals:

 • 5 Volledig gedemonteerde roldeuren;
 • 2 Gehele overkappingen;
 • 1 Generator;
 • Diverse apparatuur uit de technische ruimtes;
 • 40 Lichtmasten en Camera’s;
 • 1 Brandpomp;
 • 45 Schuttingen;
 • Ca. 100 delen hekwerk (ca. 250m1);
 • 1 Opslag container;
 • 35 stelconplaten;
 • 3 stalen trappen;
 • 3 heaters ;
 • Ca. 685 m2 geïsoleerde dakplaten;
 • 500m1 balk;
 • Ruim 2300m2 oude klinker bestrating.

Ook werd een complete loods gedemonteerd zodat hij elders kon worden opgebouwd. Bijzonder is daarnaast dat er ruim 80m3 (!) gemetselde stenen van de oudbouw is afgehaald. Deze stenen zullen als gevelbekleding worden toegepast in project BioPartner 5, Leiden.

964

Werkzaamheden Adex Groep

Adex Groep heeft aan de start van het project de chroom 6 en asbestsanering uitgevoerd. Voorafgaand heeft Adex Groep speciaal voor dit project haar chroom 6 certificaat (veilig werken met Chroom VI) dan ook behaald. Ook bij de karakteristieke gebouwen die worden behouden wordt aanwezig asbest en chroom 6 gesaneerd, waarna deze wind- en waterdicht opgeleverd worden. Nadat de sanering volledig voltooid is, kan het sloop proces van start gaan.

Voor aanvang van de machinale sloop worden de gebouwen gestript van alle niet steenachtige stoffen. Zo blijft er een “sloopgereed gebouw” over. Deze gebouwen worden gesloopt met behulp van onze moderne 18-50 tons rupskranen, waarvan er dagelijks 4 aan het werk zijn!

Met uiterste precisie wordt de bebouwing ontmanteld, waarna de vrijgekomen grondstoffen gescheiden afgevoerd worden. In totaal komt er circa 20.000 ton puin vrij dat op locatie gebroken zal worden door onze mobiele breker. Van het overgebleven granulaat wordt een gedeelte op locatie hergebruikt ten behoeve van het nieuwbouwproject. Het overige granulaat zal zijn weg vinden naar de wegenbouw.

De aanwezige terreinverharding met bijbehorende onderlagen wordt ook door Adex Groep meegenomen in het proces. Een deel van het terrein wordt na verwijdering voorzien van repac en een wegendoek.

Bij dit project was het uitermate van belang dat er op de trillingen gelet werd in verband met de trilling gevoelige omgeving. Om dit te kunnen waarborgen werd er op de project locatie gebruik gemaakt van trillingsmeters. Hiernaast maakten wij gebruik van trilling- en geluidarme slooptechnieken: zo wordt er bijvoorbeeld geknipt in plaats van gehakt en sproeien wij water om vrijkomend stof te reduceren, zo voorkomen wij dat er overlast veroorzaakt wordt.

Ook bij dit project speelde de natuur een prominente rol. Op het terrein staan een aantal bomen die tijdens de werkzaamheden door Adex Groep beschermd worden door middel van afzettingen en/of het ommantelen van de stam. Het lage groen en de stronken van de gekapte bomen worden vervolgens door ons verwijderd.

965

Het toekomstplan

De Willem II-kazerne zal het middelpunt worden van nieuwe ontwikkeling: er zal een nieuwe woonwijk gerealiseerd worden. Uiteraard zullen de karakteristieke kenmerken van de kazerne deels behouden blijven om de geschiedenis niet verloren te laten gaan. In het herontwikkelde gebied zullen zo’n 275 nieuwe woningen komen die de bewoners zullen voorzien van een groene leefomgeving. Door een mix van groene daken, natuurinclusieve gevels en gevarieerde beplanting met waterberging wordt een duurzame leefomgeving gecreëerd.