Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Oppervlakte

47.000 m2 BVO

Duur

april 2011 juli 2015

Status

Afgerond

Hergebruik materialen

99% gerecycled, hergebruik naar 13 verschillende restproducten

Opdrachtgevers

BAM Utiliteitsbouw

Type gebouw

Afgerond

Universiteit van Amsterdam

BAM enAdex Groep werken samen aan een uniek revitalisatieproject voor de Universiteit van Amsterdam (UVA). Adex Groep heeft een grootschalige sloop en asbestsanering van de universiteitsgebouwen aan de Nieuwe Achtergracht/Roetersstraat gedaan.

Ook verzorgt Adex Groep de renovatiesloop. Dit houdt in het saneren van asbest, het maken van bouwputten en het deels wegslopen van de hoogbouw. Dit doen we met een speciale extra hoge sloopkraan. De onderste vier lagen blijven tijdelijk staan als ondersteuning voor de nieuwbouw. Ook de gevel is verwijderd en wordt totaal vernieuwd. BAM utiliteitsbouw gaat het door Adex Groep opgeleverde casco pand helemaal vernieuwen.

De faculteit der rechtsgeleerdheid en de faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen worden in het nieuwe complex gevestigd. Naast het vernieuwde universiteitscomplex komen er ook woningen, winkels en restaurants.