Stationsgebied Hoog Catharijne

Stationsgebied Hoog Catharijne

Stationsgebied Hoog Catharijne

Utrecht bouwt in het stationsgebied aan de toekomst van de stad; een ontmoetingsplek voor iedereen die wil reizen, winkelen, wonen, werken en ontspannen in de dynamiek van het hart van Nederland.

Adex Groep is in opdracht van de BAM gestart met de sloop van een deel van Hoog Catharijne. Half februari zijn de voorbereidingen gestart. Wij verwijderen bijvoorbeeld de dakbedekking. De parkeergarage Vredenburg is per 17 februari gesloten, ook deze garage wordt grotendeels gesloopt en nieuw gebouwd. Tijdens de sloop en daaropvolgende bouw blijven de installaties voor de verwarming van onder andere de appartementen van De Vredenburg bereikbaar. Ook moet het gebouw gestript worden, dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk niet-steenachtig materiaal verwijderd wordt.

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de Catharijnesingel, waar de sloopkraan met betonschaar en afvalcontainers worden opgesteld. Met de betonschaar kunnen wij secuur werken, waardoor er zo min mogelijk grote delen naar beneden vallen. De ‘machinale’ sloop van het gebouw is gestart in de eerste helft van april. De sloopwerkzaamheden zijn volgens de huidige planning begin juli klaar. Daarna kan op deze plek gestart worden met de bouw van de parkeergarage en het entreegebouw. De parkeergarage en het entreegebouw maken deel uit van het herontwikkelingsplan van Hoog Catharijne dat door CORIO is ingezet.

Het centrum met al haar winkels, kantoren en doorgangsroute van en naar het station moet tijdens de bouw blijven functioneren, wat maakt dat we gefaseerd zullen slopen en bouwen. De parkeergarage Vredenburg is in de huidige planning in 2017 af, het entreegebouw in 2019.