Samenwerking Pensioenfonds PGB

Samenwerking Pensioenfonds PGB

Samenwerking Pensioenfonds PGB

In opdracht van Pensioenfonds PGB en Drees & Sommer (projectmanagement) is Adex Groep recent gestart met het strippen van het kantoorpand aan de Professor E.M. Meijerslaan, Amstelveen. Het kantoorpand wordt gerenoveerd om daarna als eigen kantoor voor Pensioenfonds PGB en zijn uitvoeringsorganisatie PGB Pensioendiensten te worden gebruikt.

Duurzaamheid en kostenefficiƫnt werken staan centraal in de filosofie van het pensioenfonds. Zodoende is gezamenlijk gezocht naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk van de reeds in het gebouw aanwezige materialen opnieuw te gebruiken. Dit heeft onder andere geleid tot:

  • Tapijttegels blijven op sommige plekken liggen, op andere plekken worden ze wel verwijderd maar op locatie bewaard voor hergebruik
  • Systeemplafond wordt gedemonteerd en op locatie opgeslagen voor hergebruik
  • Demontage van TL armaturen zodat PGB deze kan laten ombouwen naar LED armaturen
  • Demontage van diverse installatiecomponenten zoals inductieunits, koelmachines en boilers.

Het direct lokaal hergebruik leidt tot het reduceren van kosten en minder gebruik van nieuwe grondstoffen. Tevens wordt transport en dus CO2 en overlast voorkomen.

298

In de aanloop naar het project is tevens gekeken naar hergebruik van de tussenwanden. Tijdens de proeven bleek echter dat deze zo zijn opgebouwd dat ze helaas niet geschikt zijn voor demontage en hergebruik. Uiteraard worden daarvan de materialen wel gescheiden voor recycling, net als alle andere materialen die vrijkomen bij het strippen van het gebouw.

Het verwijderen van de bestaande fietsenstallingen behoorde ook tot de opdracht van Adex Groep. Deze zijn door het team van Adex Groep gedemonteerd en inmiddels verkocht aan een klant die ze direct kan hergebruiken.

299

Het project bestaat uit 6 bouwlagen met verhuurbare kantoorruimte en Pensioenfonds PGB is zowel eigenaar als gebruiker van het pand. Totaal verhuurbaar oppervlak: 6.877 m2 VVO, verdeeld over etage -1 t/m 4. Het gebouw kenmerkt zich door de 2 verschillende bouwdelen die middels een gezamenlijke middenzone verbonden worden. Ieder bouwdeel heeft een eigen atrium.