Ontmanteling op unieke locatie - Totaalsloop voormalige Rijkswaterstaat kantoor Scheveningen

Ontmanteling op unieke locatie - Totaalsloop voormalige Rijkswaterstaat kantoor Scheveningen

Rijkswaterstaat kantoor Scheveningen

In Scheveningen is Adex Groep bezig met een interessant project. De ligging van dit voormalige Rijkswaterstaat kantoor maakt dit project uniek: het ligt namelijk slechts enkele meters van het strand en de ontmantelingswerkzaamheden worden vlak langs de Scheveningse vuurtoren uitgevoerd. De locatie van het voormalige kantoor zal plaats bieden aan een luxe appartementen complex.

“Het terrein bevindt zich aan het 3-kilometer-lange zeefront van Scheveningen, precies tussen de haven en de boulevard. Een prachtige locatie om te werken dus!”

Totaalsloop

De bestaande constructie paste niet binnen de nieuwe plannen voor het luxe appartementen complex. Daarom is ons ervaren team vol gedrevenheid aan de slag gegaan om de ontmanteling op deze prachtige locatie te verzorgen.

Bij dit project is het uitermate van belang dat de overlast voor de omgeving geminimaliseerd wordt. Dit is natuurlijk altijd belangrijk, maar in dit geval zeker! Het te ontmantelen pand staat slechts 1 meter van de aangrenzende woningen. Dit vergt enorme precisie waarbij onze jarenlange ervaring zeker een pré is. Door de juiste afhijs methodiek te gebruiken in plaats van sloopkranen wordt een groot gedeelte van de overlast gereduceerd. Verder  hebben wij nauw contact gehouden met de aangrenzende bewoners, wel zo prettig als je buren bent. Tijdens de werkzaamheden vangen wij het stof zoveel mogelijk op bij de bron, door bijvoorbeeld te sproeien. Door de omstandigheden aan de kust belanden er ondanks deze maatregelen wat stof in de omgeving, dit hebben wij uiteraard ook weer schoongemaakt.

1020

Werkzaamheden Adex Groep

In opdracht van Veluwezoom Verkerk Bouw B.V. is de volledige asbestsanering en totaalsloop van het voormalige Rijkswaterstaat kantoor uitgevoerd. De eerste fase bestaat uiteraard uit het in kaart brengen en verwijderen van de aanwezige asbestonderdelen. Nadat dit gebeurd is wordt het pand gestript zodat alle gedemonteerde onderdelen gescheiden afgevoerd kunnen worden. Wanneer dit volbracht is kunnen de kranen in stelling gebracht worden om het pand te amoveren.

Het amoveren is uitgevoerd middels het gebruik van een 50-tons UHD sloopkraan en een 50-tons “normale” sloopkraan. Met dit materieel wordt het pand, stramien per stramien tot de kelderbak geamoveerd.  Om verzakkingen van de woningen aan de zeekant te voorkomen wordt een gedeelte van de kelderwand en -vloer gehandhaafd. Nadat het amoveren en vergruizen voltooid is zal er op locatie nog zo’n circa 10.000 ton puin gebroken worden. Hiervan zal circa 1.000ton op locatie hergebruikt worden voor bouwplaats inrichting, de overige 9.000 ton zal elders een nieuwe toepassing vinden als grondstof in de weg- en waterbouw. Ook zijn er twee tourniquets gedemonteerd welke via Adex Groep een tweede leven vonden. 

Zoals eerder vermeld, staat het voormalige kantoorpand slechts één meter verwijderd van aangrenzende woningen. Om deze woningen op een zo veilig mogelijk wijze te handhaven zijn de gevelelementen afgehesen met behulp van een telescoopkraan. Ook is er een op maat gemaakte constructie gecreëerd om de aangrenzende woningen te beschermen tegen eventueel vallend puin. Deze constructie bestond aan een zijde uit een steiger die over de aangrenzende serre geplaatst werd, aan de andere zijde bestond deze uit containers welke tussen de werkzaamheden en de woningen geplaatst werden. Om de risico’s nog verder in te perken waren er tijdens het slopen uiteraard geen mensen aanwezig in aangrenzende bebouwingen.

1024

Toekomstplan

Zoals eerder benoemd, zal het voormalige kantoor plaats maken voor een luxe appartementencomplex. Deze zal verwijzen naar de prominent aanwezige vuurtoren door de naam “Lumen” te gaan dragen.  Maar niet alleen sporen van de vuurtoren zullen terug te zien zijn: ook andere kenmerkende Scheveningse elementen zal men kunnen terugvinden in de bouw. Zo zullen er nautische onderdelen zijn die verwijzen naar de haven, het zandkleurige exterieur dat verwijst naar het strand en de doordachte lijnen die strak opgaan in de boulevard.

Verder zal het gebouw bijdragen aan een duurzaam Nederland. De stroom bijvoorbeeld zal voorzien worden door op het dak gemonteerde zonnepanelen. Ook de warmte en verkoeling zal verzorgd worden door een WKO-installatie. 

Gave beelden van dit project door collega René Moens!