Ontmanteling Maascentrale Buggenum

Ontmanteling Maascentrale Buggenum

Oppervlakte

Circa 30.000 m2 aan opstallen, tot een hoogte van circa 60m. Saneren en slopen van drietal schoorstenen met hoogten van 105 t/m 130 meter. Slopen van zware fundaties tot circa 10 meter onder maaiveld.

Duur

januari 2007 januari 2011

Status

Afgerond

Hergebruik materialen

t.b.a.

Opdrachtgevers

Attero Zuid B.V.

Type gebouw

Afgerond

Maascentrale Buggenum

Dit mooie project van ruime omvang betrof de ontmanteling, totaalsloop en asbestsanering van een volledige energiecentrale voor Essent Milieu. De omvang betrof ruim 30.000m2 aan opstal tot een hoogte van 60 meter, ook diende een 3 tal schoorstenen met hoogten van 105 tot 130 meter gesaneerd te worden. Hierna werden ook de zware fundaties gesloopt, deze reikte tot ruim 10 meter onder het maaiveld. Omdat dit project een voormalige energiecentral betrof werd er onder HSE restricties gewerkt, dit vertaald zich in hoge veiligheids eisen en het naleven van een strikte planning. Mede doordat er naast het project nog een operationele energiecentrale stond was het zaak om nauwkeurig rekening te houden met de omgeving.

Specialistische werkzaamheden Adex Groep

Binnen dit project heeft Adex Groep enkele zeer specialistische werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het uitvoeren van een asbestsanering, o.a. van een aantal technische installaties;
  • Het uitvoeren van een sanering van leidingisolatie, bestaande uit radioactieve slakkenwol;
  • Het slopen van een drietal schoorstenen met hoogten van 105 en 130 meter;
  • Het machinaal slopen van de gehele gebouwen, tot een hoogte van ca. 60 meter;
  • Het machinaal slopen van de zware fundaties;
  • Het verwerken en afvoeren van al de vrijkomende materialen.

Ontmanteling middels springstof

Schoorsteen 6 kon niet machinaal worden gesloopt  De condities van de schoorsteen waren dermate slecht dat machinaal slopen te veel gevaar voor mens en machine met zich meebracht. In goed overleg met de opdrachtgever (Attero) is besloten om middels springstof de schoorsteen om laten vallen. Adex Groep schreef een veiligheidsplan en liet zijn eigen springmeester een springplan opstellen en indienen bij de gemeente. Na goedkeuring kon het springen worden ingepland. Voorbereidingen werden onder andere getroffen door het plaatsen van voldoende sproeiers. Deze vangen een groot deel van het vrijkomend stof op. Het springen verliep geheel volgens plan waardoor deze methode vaker toegepast kon worden.

836

Extra veiligheid tegen trillingsgevaar

"Tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden heeft Adex Groep samen met haar opdrachtgever de award "1.000 dagen ongeval vrij" gewonnen!"

De laatste ketel werd eveneens met springen omgelegd en kon op de grond verder worden verkleind en verschroot. Het springen moest onder zware veiligheidsvoorzieningen worden uitgevoerd. Nabij de springlocatie liep een gasleiding. De leiding mocht geen trillingen ondervinden en er mocht absoluut geen risico van beschadiging door wegspringend staal zijn. Adex Groep heeft ter voorkoming van trillingen, op basis van trilling metingen van de schoorsteen en de andere ketel, een ontlastingssleuf gegraven die dieper lag dan de leiding.

Eventuele trillingen zouden zo in de  sleuf verloren gaan en de leiding niet bereiken. Verder zijn bunkers en zandwallen aangelegd tussen het leidingtracĂ© en de ketel zodat een eventueel wegspringend stuk staal nooit de leiding kon bereiken. Deze maatregel is vergelijkbaar met de veiligheidswallen die op schietbanen worden gebruikt. De wal heeft een dermate grote remkracht dat een kogel nimmer door de wal heen kan komen. Ditzelfde is in het groot door Adex Groep aangelegd om de gasleiding te beschermen.

837
836