3004

C02-beleid

Klimaatverandering is dé uitdaging van onze tijd. Adex Groep werkt hard aan het terugbrengen van onze CO2 footprint om zo bij te dragen aan het beperken van de opwarming van onze aarde. Het beperken van stikstof was daarnaast al een belangrijk onderwerp, maar sinds zogeheten Porthos-uitspraak is dit naast belangrijk ook urgent geworden.

Op deze pagina vindt u meer informatie omtrent ons CO2-beleid. Ook kunt u hier de resultaten downloaden. Voor aanvullende vragen of suggesties kunt u altijd mailen naar info@adex.nl 

Scope en aanpak

Adex Groep, bestaande uit Adex Diensten BV, Adex Projecten BV, Adex Milieu BV en Adex Grondstoffen BV, is volledig gecertificeerd op de CO2 prestatieladder (trede 3). Al sinds 2013 wordt vrijwel alle elektriciteit die wij gebruiken op onze locaties, kantoren en bouwstroomaansluitingen voor 100% opgewerkt met Nederlandse windenergie. Daarnaast elektrificeert ons wagenpark in hoog tempo. 

Maar nog belangrijker is ons materieelpark. De afgelopen jaren heeft Adex Groep veel geïnvesteerd in modern, schoon materieel, waar mogelijk elektrisch. Met name in het kleinere materieel (minigravers, slooprobots en bobcats) beschikt Adex Groep inmiddels over een breed elektrisch aanbod. 

CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een instrument dat ons helpt om de CO2 uitstoot in kaart te brengen om CO2 bewust te handelen. Zowel in de bedrijfsvoering als bij het uitvoeren van projecten. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en her gebruik van duurzame energie. 

SKAO

De CO2 prestatieladder wordt beheerd en ontwikkeld door de stichting klimaatvriendelijk aanbesteden & ondernemen (SKAO). Hier zijn wij dan ook deelnemende partij. Op de website van SKAO vindt u een pagina met onze CO2 reductie (zie hieronder SKAO Registratie)

Voortgang en rapportages

CO2 Projecten

Wanneer een project gegund en/of verkregen wordt met een CO2 gerelateerd gunningsvoordeel dan wordt er een projectdossier opgesteld en bijgehouden.  Op dit moment heeft Adex Groep 1 project met gunningsvoordeel onderhanden; De circulaire sloop van de Prins van Oranje Jaarbeurshal, Utrecht. Van dit project zal na afronding (zomer 2024) een dossier worden gepubliceerd. 

Mogelijkheden voor individuele bijdrage

Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom. Suggesties, ideeën of voorstellen kunt u sturen naar info@adex.nl