Woningbouw

Groot onderhoud, transformatie, asbestwerkzaamheden, mutatie en totaalsloop
Woningbouw

Adex Groep voert voor woningcorporaties en woningeigenaren een groot scala aan werkzaamheden uit. Het gaat hierbij om klussen in groot onderhoud, transformatie, asbestwerkzaamheden, mutatie en totaalsloop. Bnext.nl ontzorgt de klant volledig. 

We verzorgen buurtbijeenkomsten om in- en omwonenden te informeren over de komende werkzaamheden en treffen voorzieningen om overlast te voorkomen. We verzorgen voor de opdrachtgever de nodige vergunningen en laten bouwkundige onderzoeken verrichten. Adex Groep ziet deze werkzaamheden als vanzelfsprekend. Logisch, want Adex Groep weet exact welke impact het werk op de omgeving heeft.

Groot onderhoud

Het slopen van een badkamer of keuken heeft vaak een grote impact op de bewoner(s). Slopen en verbouwen geeft rommel en overlast. Adex Groep beperkt deze overlast door goed overleg en het treffen van voldoende voorzieningen. Zo plaatsen we bij inpandig slopen speciale stofschotten en maken we gebruik van grote afzuigmachines om stofverspreiding naar andere ruimten te minimaliseren. We communiceren goed met de bewoners wat de planning van het werk is en maken goede afspraken om voor beide het werk soepel en snel te kunnen opleveren.

Dronefoto's sloop Ravensteijnplein 05-02-2020 (2)
Dronefoto's sloop Ravensteijnplein 05-02-2020 (8)
Dronefoto's sloop Ravensteijnplein 05-02-2020 (3)
Ravensteijnplein 19-03-2020-1
Dronefoto's sloop Ravensteijnplein 05-02-2020 (4)
Ravensteijnplein 19-03-2020-11
Ravensteijnplein 19-03-2020-15
asbest en milieu verwijderen_beelen.nl

Transformatie

Hier gaan we een stap verder dan bij groot onderhoud. De impact bij renovatiesloop is vaak ook groter. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van kozijnen waardoor hele buitengevels een korte tijd openliggen. Goede afstemming met de opdrachtgever is hierin een vereiste. Net als bij groot onderhoud, hebben bewoners overlast van renovatie. Deze overlast tot een minimum beperken is belangrijk. Goede communicatie en afspraken maken zijn essentieel. Wij ontzorgen onze klanten en nemen zelf het initiatief.

Transformatie

Totaalsloop

Woningen die niet meer voor renovatie in aanmerking komen, worden machinaal gesloopt. Adex Groep zorgt voor veiligheid en het beperken van overlast in de omgeving. Met de juiste sloopmethodieken worden vrijkomende stoffen maximaal hergebruikt. We hebben speciale geluidsarme brekers, geschikt om in binnenstedelijke gebieden van het vrijkomend metselwerk en puin een gecertificeerde bouwstof te maken. De gerecyclede bouwstof kan vanaf de sloop direct worden getransporteerd naar een nieuwbouwproject in de regio. Onnodige transporten worden hiermee voorkomen.

Totaalsloop

Circulair

Vanuit onze circulaire werkwijze maakt Adex Groep optimaal gebruik van de aanwezige materialen. Dit kan leiden tot direct hergebruik van gebouwonderdelen, zoals sanitair of (binnen)deuren, of tot het gebruik van grondstoffen uit de oudbouw in de nieuwbouw. In alle gevallen loont het om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten. Immers: Om de best passende techniek te kiezen en zoveel mogelijk grondstoffen uit een pand te winnen is samenwerking en voorbereiding nodig. Onze unieke aanpak betekent een zo laag mogelijke belasting van het milieu en kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers.

Circulair

Asbest

Adex Groep heeft het procescertificaat asbestverwijdering en is daarmee bevoegd om asbest te saneren. We hebben ruime ervaring, van eenvoudige asbestsanering tot complexe industriƫle asbestsaneringen.

Lees meer over onze asbest en milieu diensten