Industriële totaalsloop en ontmanteling

Industriële totaalsloop en ontmanteling

Het slopen en/of ontmantelen van een industrieel object zoals een energiecentrale, fabriek, windturbines of andere industriële installatie vraagt vaak een combinatie van veel aspecten van ons vak. Gevaarlijke stoffen, de omvang van de objecten en het werken op grote hoogte zijn er aan de orde van de dag. Dit vraagt een optimale voorbereiding, ervaren uitvoerend personeel en modern specialistisch materieel.
De specifieke technische aspecten van het industriële sloop- en ontmantelingsproject worden in de voorbereiding door ons goed bestudeerd. Op basis van een grondige risicoanalyses wordt een plan van aanpak opgesteld waarin veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

Dit plan van aanpak is vervolgens leidend in de uitvoering, waarbij onze gespecialiseerde collega’s met een modern machinepark met hightech hydraulische en pneumatische uitrustingstukken garant staan voor een veilige en milieutechnische uitvoering van de werkzaamheden.

De afgelopen jaren heeft Adex Groep vele mooie kleine en grote industriële sloopwerken mogen uitvoeren. Hiermee hebben wij de referenties en ervaring om samen met onze opdrachtgevers een veilig, efficiënt en duurzaam project te realiseren. 

Veiligheid topprioriteit

Veilig werken op industriële sloopwerken staat bij Adex Groep hoog in het vaandel. Mensen zijn immers de kern van ons bedrijf en hun veiligheid heeft de allerhoogste prioriteit. Om dit op onze projecten te waarborgen wordt er gewerkt met een compleet veiligheidssysteem van interne opleidingen, veiligheidsloopplannen, taak-risico-analyses en toolboxen.

Gevaarlijke stoffen zoals asbest, radioactief afval, vloeistoffen, oliën, vetten en andere site-gebonden gevaarlijke stoffen ruimen wij zorgvuldig op. Leidingen en tanks worden daarna zorgvuldig gereinigd. Dit doen we zelf of samen met specialisten. Ook met het verwijderen en afvoeren van radioactief afval hebben we ruimschoots ervaring. Dit werk voeren we uit onder toezicht van een stralingsdeskundige. De stralingsdeskundige begeleidt de werkzaamheden en houdt hiervan een logboek bij.

Veiligheid topprioriteit
Heeft u een vraag?

Adex Groep is bereikbaar op 0341 26 30 10 of info@adex.nl

Vooraf opgestelde RI&E

We maken vooraf een projectgebonden en gedetailleerde RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie). Het in kaart brengen van alle projectrisico’s resulteert in het waarborgen van veiligheid van onze medewerkers en de omgeving. 

Op basis van de RI&E maken we het projectgebonden sloopplan en kiezen we de meest geschikte sloopmethodieken. Het is niet ongebruikelijk dat we bij Adex Groep nieuwe slooptechnieken ontwikkelen om de klus nog veiliger en sneller geklaard te krijgen.

Asbest en andere gevaarlijke stoffen

Adex Groep heeft het “procescertificaat asbestverwijdering” en is volledig gecertificeerd om ChroomVI te saneren. Onze gespecialiseerde en zeer ervaren teams hebben de grootste en meest complexe projecten succesvol en veilig uitgevoerd. 

Onze certificaten

Vanzelfsprekend beschikt Adex Groep over de certificaten die nodig zijn voor ons werk. Via deze certificaten tonen we aan dat onze collega’s goed getraind zijn en wet- en regelgeving altijd gevolgd wordt. 

Certificaten Adex Groep

Onze circulaire aanpak

Vanuit onze circulaire werkwijze maakt Adex Groep optimaal gebruik van de aanwezige installaties en materialen. In alle gevallen loont het om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten. Immers; Adex groep beschikt over een breed netwerk van partijen die geïnteresseerd zijn in de aanwezige installaties. 

Om de best passende techniek te kiezen en zoveel mogelijk grondstoffen uit een industrieel project te winnen is samenwerking en voorbereiding nodig. Onze unieke aanpak betekent een zo laag mogelijke belasting van het milieu en kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers. 

Onze circulaire aanpak