Kantoren

Transformatie, Totaalsloop, Circulair
Kantoren

Inmiddels heeft Adex Groep in heel Nederland (kantoor)locaties geschikt gemaakt voor herontwikkeling. Ook voor vastgoedbeheerders en bouwaannemers voert Adex Groep dagelijks sloopwerken uit. In het ontmantelen van kantoren is niets ons vreemd of nog onbekend!

Toch leren we elke dag weer. Continu zijn we onze sloopmethodieken aan het optimaliseren. Daar waar voorheen gebouwen rigoureus gesloopt werden, kiezen opdrachtgevers steeds meer voor renovatie of gedeeltelijke sloop door demontage. Hierdoor wordt al een groot onderdeel van het bestaande pand hergebruikt. Daarnaast kijken wij meteen en in overleg met de opdrachtgever, welke materialen hiernaast ook nog hergebruikt kunnen worden.

Transformatie

Actueel is het uitvoeren van sloopwerken ten behoeve van “transformaties”. Hierbij worden utiliteitsgebouwen geschikt gemaakt voor woondoeleinden. Het ombouwen van kantoren naar (studenten)woningen of hotels is daar een goed voorbeeld van. Voor deze vorm van bouwen is ook een andere sloopgedachte voor nodig. Adex Groep heeft renovatiespecialisten speciaal voor deze nieuwe technieken. De machinale sloop krijgt hierin steeds meer een ondersteunde taak. In plaats van gebouwen te slopen door te knippen en vergruizen, worden gebouwdelen gedemonteerd en afgehesen.


Adex Groep heeft al diverse projecten uitgevoerd naar het concept BREEAM en LEED. 

  • BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.
  • LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan worden.

Totaalsloop

Als de bestaande constructie niet binnen de nieuwe plannen past, kan Adex Groep de totaalsloop verzorgen. Adex Groep zorgt voor veiligheid en het beperken van overlast in de omgeving. Met de juiste sloopmethodieken worden vrijkomende stoffen maximaal hergebruikt. We hebben speciale geluidsarme brekers, geschikt om in binnenstedelijke gebieden van het vrijkomend beton en puin een gecertificeerde bouwstof te maken. De gerecyclede bouwstof kan vanaf de sloop direct worden getransporteerd naar een nieuwbouwproject in de regio. Onnodige transporten worden hiermee voorkomen.

Overlast bij de bron aanpakken en communiceren met gebruikers

Het voorkomen van overlast doet Adex Groep door maatregelen te nemen bij de bron. Bijvoorbeeld sproeien om stofoverlast te voorkomen en het knippen van beton (i.p.v. hakken) om trilling te voorkomen. Het is hierbij essentieel om voldoende en regelmatig overleg te voeren met de gebruikers. Dit laatste wordt vaak onderschat. Onze ervaring is dat een goede communicatie resulteert in minder overlast. Gebruikers weten wanneer ze bepaalde (onoverkomelijke) overlast kunnen verwachten en wij kunnen onze werkzaamheden aanpassen op de processen van de gebruikers.

Circulair

Vanuit onze circulaire werkwijze maakt Adex Groep optimaal gebruik van de aanwezige materialen. Dit kan leiden tot direct hergebruik van gebouwonderdelen, zoals sanitair of (binnen)deuren, of tot het gebruik van grondstoffen uit de oudbouw in de nieuwbouw. In alle gevallen loont het om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten. Immers; Om de best passende techniek te kiezen en zoveel mogelijk grondstoffen uit een pand te winnen is samenwerking en voorbereiding nodig. Onze unieke aanpak betekent een zo laag mogelijke belasting van het milieu en kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers.

Circulair

Asbest

Adex Groep heeft het “procescertificaat asbestverwijdering” en is daarmee bevoegd om asbest te saneren. We hebben ruime ervaring, van eenvoudige asbestsanering tot complexe industriële asbestsaneringen.

Lees meer over onze asbest en milieu diensten