Strategische MVO-pijlers

Strategische MVO-pijlers

Bnext.nl kent drie strategische MVO-pijlers op basis waarvan wij het maatschappelijk verschil willen maken:

  1. Veiligheid en welzijn;
  2. Circulariteit;
  3. Klimaat en energie.

Voor deze drie strategische MVO-pijlers hebben wij concrete ambities en doelstellingen geformuleerd. Het uitgangspunt hierbij vormt onze ‘ladders’ zoals onderstaand weergegeven. We gaan de komende jaren stapgsgewijs onze prestaties op de veiligheidsladder, circulariteitsladder en CO2-prestatieladder verbeteren en zo onze MVO-ambities en maatschappelijke impact realiseren.

Meer weten? Bekijk dan hier ons duurzaamheidsverslag.

114