MVO & Circulariteit bij Bnext.nl

MVO & Circulariteit bij Bnext.nl

Bnext.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In ruim 30 jaar groeiden wij uit tot duurzame aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, digitalisering is daarvoor al jaren één van de belangrijkste gereedschappen.

Bnext.nl speelt een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. We sluiten materiaalkringlopen door ontmanteling en hoogwaardig hergebruik van materialen en grondstoffen. Bij de start van ieder project analyseren we hoe we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde kunnen realiseren. Concreet betekent dit dat we zo min mogelijk verbranden en storten. In plaats hiervan hergebruiken we materialen in hun huidige of vergelijkbare staat door ontmanteling, innovatieve sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen. Wij geloven dat we op deze manier de meeste maatschappelijke waarde kunnen realiseren voor belangrijke stakeholders.

Meer weten? Bekijk hieronder ons duurzaamheidsverslag.