Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

Bnext.nl wil klimaatbewust ondernemen en daarbij hoort een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Al sinds 2013 is onze elektriciteit afkomstig van duurzame windenergie. In onze sector wordt echter de meeste uitstoot veroorzaakt door dieselmotoren. Daarom werken wij continu aan de verhoging van de efficiëntie van onze machines en auto’s, zetten we in op duurzaam transport over water en reduceren wij onze transportbewegingen op de weg.

Sinds 2013 is de elektriciteit, nodig voor onze locaties en kantoren, opgewekt door Hollandse windenergie. In onze sector is de belangrijkste bron voor CO2-emissies echter de dieselmotor. Daarom werken wij continu aan de verhoging van de efficiëntie van onze machines, zetten we in op duurzaam transport over water en reduceren wij onze transportbewegingen op de weg. In de komende jaren willen wij een compleet inzicht verkrijgen in onze CO2-emissies om concrete mogelijkheden te identificeren voor reductiedoelstellingen. We richten ons eerst op ons eigen elektriciteitsgebruik, vervolgens op onze auto’s en op de lange termijn op het gebruik van fossiele brandstoffen voor onze sloopactiviteiten en bijbehorend transport. Hiermee verwachten we in 2023 minimaal niveau 3 van de CO2-prestatieladder te bereiken.

Meer weten? Bekijk dan hier ons duurzaamheidsverslag.

107
108