Ziekenhuizen in Nederland

01-03-2024
Ziekenhuizen in Nederland

Onze dienstverlening in de zorg gaat verder. Na onze actuele projecten bij Radboudumc en Ziekenhuis St Jansdal zullen wij vanaf eind februari in opdracht van Medisch Centrum Leeuwarden een aantal (gedateerde) bouwdelen verwijderen.

Binnen het project zal veel materiaal worden gedemonteerd voor direct hergebruik. Onze gespecialiseerde teams starten in week 8 met het demonteren van o.a. binnendeuren, schuifpuien, vlonderplanken, gevelbeplating, plafondplaten, pantry’s, fietsenstalling en fietsenrekken.

Aansluitend zullen alle asbesthoudende materialen worden gesaneerd. Eind maart start de machinale sloop, en ook voor de materialen die daarbij vrijkomen geldt natuurlijk dat ze zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. 

Vervolgens gaan we, middels machinale sloop, eind maart het verwijderen van de panden in gang zetten. Alle materialen worden zoals gebruikelijk gescheiden afgevoerd naar een erkend recyclebedrijf. In een deel van het gebouw zitten nog vleermuizen, om hen niet te verstoren zal de sloop van dat deel van het gebouw pas in het najaar plaatsvinden. 

Interesse in een product voor hergebruik? Neem dan contact op met Henk Hijlkema via henk@adex.nl

3540