Voorspoedige voortgang Amstel Vista Amsterdam

26-03-2024
Voorspoedige voortgang Amstel Vista Amsterdam

In december hebben we de start van ons project aan de Berlagebrug in #Amsterdam gedeeld. Na het demonteren van de gebouwonderdelen voor direct hergebruik én de asbestsanering zijn we nu met de totaalsloop gestart en wordt de voortgang écht zichtbaar. 
 
De voormalige Kweekschool is tot aan het maaiveldniveau gesloopt. De kelderwand en een deel van de betonconstructie van de kelder aan de zijde van de Treublaan wordt voorlopig behouden. Deze kelderwand fungeert als keerwand zodat de grond en kabels/leidingen aan de Treublaan netjes op hun plek blijven liggen. Deze kelderwand wordt continue gemonitord waarbij wordt gekeken of er speling ontstaat in de positie van de wand. Zo kan er op ieder moment ingegrepen worden mocht er beweging ontstaan. 
 
De Londentoren is momenteel in de steigers gezet en volledig gestript. Alle gevelpanelen zijn verwijderd zodat ook daar het asbest kan worden gesaneerd. Uiteindelijk zal de toren worden gesloopt met onze 150-tons UHD sloopkraan, onder begeleiding van onze eigen draadkraan die een spatscherm tegen de gevel houdt. Hiermee wordt wegspattend puin tegengehouden en voorkomen dat het buiten het werkgebied belandt.
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn op diverse plekken trillings- en geluidmeters opgehangen die onze werkzaamheden 24/7 monitoren. Zo voldoen wij aantoonbaar aan de voorwaarde om trilling- en geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. 
 
Kortom; we liggen lekker op schema en zijn met NEOO tevreden over de voortgang. 

3544