Totaalsloop gebouwen aan de Berlagebrug in Amsterdam

Totaalsloop gebouwen aan de Berlagebrug in Amsterdam

Eind september zijn we begonnen met de sloop van de gebouwen aan de Weesperzijde en Mr. Treublaan in Amsterdam. Een sloopproject ingesloten tussen drukke straten, fietspaden, kantoorpanden, de brandweer en een roeivereniging. 

In opdracht van BV AmstelVista en RJB en onder coƶrdinatie van NEOO zijn we aan de slag om deze kavel van 14.000m2 gereed te maken voor een nieuwe mixed-use bestemming.

Voorafgaand aan de machinale sloop, zal eerst het asbest gesaneerd worden. Hier zijn we al eerst in september mee gestart. Momenteel wordt op het binnenterrein ruimte gecreƫerd voor de opstelplaats van onze 150 tons UHD sloopkraan.

Vanaf november zullen diverse nutsbedrijven de kabels en leidingen om leggen/verwijderen. Vanaf februari zal gestart worden  met de machinale sloop. 

Dit project wordt volledig #BREEAM uitgevoerd. Vanzelfsprekend wordt materiaal hoogwaardig hergebruikt en alle informatie over deze reststromen wordt gedetailleerd vastgelegd en gerapporteerd. Een deel van de omliggende verhardingen worden verwijderd en elders in Amsterdam hergebruikt als nieuw straatwerk.

Q2 2024 wordt het project tot maaiveld niveau opgeleverd. 

3482