Sloopwerken in het kader van de renovatie van de Royerssluis Antwerpen

29-11-2023
Sloopwerken in het kader van de renovatie van de Royerssluis Antwerpen

Begin november werd gestart met het afbreken van de bestaande sluis. Met verschillende 50-,100- en 160-tons kranen zal er tot begin 2025 in totaal maar liefst 111.000 m³ gesloopt worden.

Uit deze oppervlakte zal ongeveer 104.000 ton betonpuin, 109.000 ton mengpuin en 5.660 ton natuursteen gehaald worden, dat ter plaatse volgens de COPRO-norm gebroken wordt. 🧱

Een deel van dit puin zal opgeslagen en hergebruikt worden als funderingsmateriaal voor de definitieve wegenis. De rest van het materiaal zal afgevoerd worden naar werven in de nabije omgeving.

We doen er alles aan zodat de Sluismeesterwoning - bouwkundig erfgoed en een beschermd monument - geen schade oploopt tijdens deze werkzaamheden. Daarom worden de trillingen die veroorzaakt worden tijdens de sloop constant gemonitord. 🏠

I.s.m. de partners van Rinkoniên Rechteroever: Artes GroupBoskalis NederlandCIT BlatonMobilis TBISTADSBADER NV
 
Werken in opdracht van Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse overheid en Port of Antwerp-Bruges.

3451