Samenwerking met Rijkswaterstaat voor circulaire ontmanteling

Samenwerking met Rijkswaterstaat voor circulaire ontmanteling

Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure en zorgvuldige voorbereiding is Adex Groep in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met het circulair ontmantelen van 25 gebouwen. De gebouwen zijn gelegen in perceel Zuidoost en bevinden zich van Maastricht tot Arnhem en van Moerdijk tot Baarlo. We starten in week 36 met de eerste locatie in Tiel, Roermond en Maastricht.
 
Bij de samenwerking met Rijkswaterstaat staan duurzaam en circulair slopen als voornaamste doelstellingen in relatie tot het amoveren van de 25 gebouwen. Hiervoor is een goede samenwerking van belang die vooruitstrevend, betrouwbaar en transparant is.
 
Het circulaire sloopprogramma heeft de volgende circulaire doelen;
-        Hergebruik hoog op de Ladder van Lansink;
-        Het beperken van de CO2 voetafdruk van de te slopen en de te renoveren panden;
-        Hoogwaardig hergebruiken van de uit sloop vrijkomende materialen;
-        Hergebruik van de vrijkomende materialen voor eigen vastgoedmanagement programma’s.
 
De circulaire adviseur van Adex Groep inventariseert per project alle materialen en stelt hier een ‘inventarisatielijst hergebruik’ voor op. Elk materiaal wordt ingeschaald op de R-ladder (strategie), deze ladder geeft de mate van circulariteit aan. Alvorens de stripsloop van start gaat worden eerst de materialen in deze lijst geoogst door onze hiervoor opgeleide demontage teams en na afloop van het project wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten.

3485