Projecten met een lange doorlooptijd

Projecten met een lange doorlooptijd

In Roermond is Adex Groep gestart met de asbestsanering en ontmanteling van ‘gebouw 2 en 3’ van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Dit is de tweede fase van een project waarvan de eerste fase in 2016 plaatsvond, maar waarvoor de opdracht al in 2014 werd gegund!
 
Ziekenhuizen zijn altijd een bijzondere omgeving om in te werken; Ook in dit project wordt in de uitvoering gewerkt met werkmethoden gericht op het beperken van trillingen, stof en geluid, allemaal om hinder en hinderbeleving te beperken. Het ziekenhuis is en blijft immers gewoon in bedrijf en ons werkgebied ligt midden in de operationele omgeving, ingeklemd tussen de hoofdingang van het ziekenhuis en de parkeerplaatsen.
 
Onderdeel van deze tweede fase is het weghalen van de verbindingsgang van 4 verdiepingen met het bestaande ziekenhuis. Om geluids- en trillingsoverlast te beperken wordt dit gebouwdeel verdieping voor verdieping losgezaagd en afgehesen, waar nodig worden uit te hijsen onderdelen tijdelijk onderstempeld.

3495