Circulair door samenwerking

Circulair door samenwerking

Door op tijd samen aan tafel te gaan kunnen echt circulaire stappen worden gezet, bijvoorbeeld door het maken van circulaire ontwerpkeuzes. Een mooi voorbeeld daarvan is het project #DeGeelvinck in #Heemskerk van woningbouwcorporatie Stichting Woonopmaat. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers Boele & van Eesteren en B├ębouw Midreth B.V. werd in de tenderfase een plan gesmeed voor hoogwaardig hergebruik van de materialen die vrijkomen bij het ontmantelen van de bestaande bebouwing.

Na de sloop van 52 eengezinswoningen en bijbehorende garageboxen, worden er 28 grondgebonden woningen en 44 appartementen gerealiseerd. De woningen, de appartementengebouwen en het openbare gebied zijn circulair ontworpen en bevatten elementen uit de bestaande bebouwing. Zo worden bijvoorbeeld vloerbalken hergebruikt als pergola of als lattenwand en worden bakstenen uit de gevels hergebruikt in de natuur inclusieve erfafscheidingen. In samenwerking met de circulaire hub van Adex Groep, worden sloop en nieuwbouw aan elkaar gekoppeld.

Tijdens de uitvoering en na oplevering rapporteert Adex Groep transparant over de behaalde hergebruik doelstellingen. Zo maken we circulariteit concreet en meetbaar.

3555