Industrieel en logistiek

Veilig werken op industriële sloopwerken
Industrieel en logistiek

Adex Groep is specialist in kleine en grote industriële sloopwerken. Een industriële sloop varieert van het verwijderen van asbesthoudende pakkingen tot het compleet slopen van een complexe energiecentrale.

Veiligheid voorop

Veilig werken op industriële sloopwerken staat bij Adex Groep hoog in het vaandel. Gevaarlijke stoffen zoals asbest, radioactief afval, vloeistoffen, oliën, vetten en andere site-gebonden gevaarlijke stoffen ruimen wij zorgvuldig op. Leidingen en tanks worden daarna zorgvuldig gereinigd. Dit doen we zelf of samen met specialisten. Ook met het verwijderen en afvoeren van radioactief afval hebben we ruimschoots ervaring. Dit werk voeren we uit onder toezicht van een stralingsdeskundige. De stralingsdeskundige begeleidt de werkzaamheden en houdt hiervan een logboek bij.

Vooraf opgestelde RI&E

We maken vooraf een projectgebonden en gedetailleerde RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie). Het in kaart brengen van alle projectrisico’s resulteert in het waarborgen van veiligheid van onze medewerkers en de omgeving. Op basis van de RI&E maken we het projectgebonden sloopplan en kiezen we de meest geschikte sloopmethodieken. Het is niet ongebruikelijk dat we bij Adex Groep nieuwe slooptechnieken ontwikkelen om de klus nog veiliger en sneller geklaard te krijgen.

Circulair

Vanuit onze circulaire werkwijze maakt Adex Groep optimaal gebruik van de aanwezige materialen. In alle gevallen loont het om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten. Immers; Om de best passende techniek te kiezen en zoveel mogelijk grondstoffen uit een pand te winnen is samenwerking en voorbereiding nodig. Onze unieke aanpak betekent een zo laag mogelijke belasting van het milieu en kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers.

Circulair

Asbest

Adex Groep heeft het “procescertificaat asbestverwijdering” en daarmee bevoegd om asbest te saneren. We hebben ruimte ervaring, van eenvoudige asbestsanering tot complexe industriële asbestsaneringen.

Lees meer over onze asbest en milieu diensten