Asbest en milieu

Gecertificeerd en goed opgeleid personeel
Asbest en milieu

Gecertificeerd en goed opgeleid personeel is een vereiste. Adex Groep heeft gecertificeerde personeel voor het verwijderen (DAV) en toezicht houden (DTA). Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd. Leidinggevenden zijn VCA-VOL gecertificeerd. Onze DTA’ers en DAV'ers hebben ruime ervaring in het verwijderen van asbest. Door het asbest saneren in eigen beheer, met eigen personeel en materieel uit te voeren, kunnen we garanderen dat te slopen objecten en bouwwerken asbestvrij zijn voordat de sloop aanvangt.

Materieel

Om asbest te verwijderen is ook professioneel materieel nodig. Denk hierbij aan volgelaatsmaskers met omgevingsonafhankelijk adembescherming, speciale beschermende asbestsaneringspakken en al het materieel dat nodig is om een werkgebied in te richten om asbest te demonteren.

Materieel

Vrijgave onderzoek en vrijgavedocument

Nadat alle asbesttoepassingen conform het inventarisatierapport verwijderd zijn, volgt een vrijgave onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Meestal in opdracht van de opdrachtgever. Een onafhankelijke laborant beoordeelt of de toepassing daadwerkelijk verwijderd is én of er geen restanten meer in het werkgebied kunnen worden aangetroffen. Een werkgebied dient vrij te zijn van stof, gruis en afval. In een binnen saneringssituatie worden tevens luchtpompen met onderzoekfilters geplaatst om de luchtkwaliteit te meten en te controleren. Pas nadat de ruimte door de laborant is vrijgegeven, mag de onderdruk eraf en het werkgebied zonder beschermende middelen betreden worden. Een vrijgavedocument is voor de opdrachtgever het bewijs dat de asbesttoepassing deskundig en volledig is verwijderd en de ruimte schoon en vrij is van asbest.

Binnen sanering

Een binnenruimte waarin asbest wordt gesaneerd, brengen we vooraf op 20 Pascal onderdruk. Alle gaten en kieren in de ruimte worden afgeplakt. We voorkomen daarmee dat asbestvezels tijdens het verwijderen uit de ruimte ontsnappen. De ruimte betreden en verlaten kan alleen via een decontaminatie unit. Deze unit is verdeeld in 3 compartimenten waardoor de onderdruk gegarandeerd blijft. Bij het verlaten van het saneringsgebied, moeten de medewerkers een doucheprocedure volgen.

Buitensanering

Bij een buitensanering wordt een werkgebied met lint en borden afgezegt. Ook hier mag het werkgebied alleen betreden worden via een decontaminatie-unit en met gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Omdat onderdruk realiseren in de buitenlucht niet mogelijk is, wordt het werkgebied voldoende ruim en onder toezicht van een DTA afgezet.