Eerste handeling duurzame sloop RadboudUMC

Eerste handeling duurzame sloop RadboudUMC

10 januari 2022

Eerste handeling duurzame sloop RadboudUMC

De komende jaren worden de gebouwen aan de westflank van het Radboudumc (rechts van het nieuwe hoofdgebouw) op duurzame wijze gesloopt. Adex Groep (voorheen Beelen/Bnext) won de aanbesteding voor dit project, waarbij het beperken van overlast en hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende gebouwonderdelen en materialen centraal stonden. Het totale project omvat bijna 75.000m2 totaalsloop.

Mark Janssen, lid van de Raad van Bestuur, verrichtte woensdagavond, in bijzijn van RvB-lid Carolijn Ploem, het ceremoniële startsignaal van de sloop aan de westflank van het Radboudumc. Dit deed hij door, samen met onze collega Gerjan Kuipers, met een UHD sloopkraan het deel van de luifel van de voormalige hoofdingang te verwijderen.

De sloop gaat in fases, te beginnen met de voormalige hoofdingang. Verwachting is dat eind 2026 alle gebouwen aan de westflank gesloopt zijn. Het vrijgekomen terrein wordt ingevuld als landschapspark. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding.

Beperken van overlast 

Om de overlast te beperken treffen we diverse maatregelen. Zo is de werkvolgorde zo gekozen dat de bestaande gebouwen de gebouwen die nog in gebruik zijn afschermen. Dankzij de inzet van extra zwaar en lang materieel zal bovendien de volledige constructie (inclusief zware funderingen) kunnen worden ‘geknipt’ in plaats van ‘gehakt’ én worden op bepaalde tijden geen zware werkzaamheden uitgevoerd. Het hele project wordt nauwlettend gevolgd met diverse sensoren, zodat we direct kunnen ingrijpen als dat nodig blijkt. 

Circulariteit

Adex Groep zal de panden zo circulair mogelijk slopen; Dit betekent dat we zoveel mogelijk materiaal hoogwaardig hergebruiken. Voorafgaand aan onze werkzaamheden is het pand volledig geïnventariseerd op herbruikbare onderdelen. Dankzij onze gespecialiseerde demontageteams en circulaire hubs kan veel materiaal hoogwaardig worden hergebruik. Materialen zoals deuren, kozijnen, sanitair etc. zullen direct beschikbaar zijn als her te gebruiken bouwmateriaal. Materialen zoals constructiestaal, hout, gipsplaat zullen eerst bewerkt worden, voordat deze geschikt zijn voor her te gebruiken bouwmateriaal en tot slot zullen overige materialen hoogwaardig worden gerecycled.

3365

Fasering

De sloop van de westflank gaat in drie fases. Eind 2022 start de voorbereiding van de eerste fase: de sloop van de voormalige hoofdingang.  Daardoor zal het nieuwe hoofdgebouw nog beter zichtbaar worden.

Fase 1 (Q3 2022-Q2 2023)

In deze fase wordt de voormalige hoofdingang gesloopt. De Centrale As (lange gang) blijft in gebruik tot aan fase 3, dit geldt zowel voor de begane grond als de onderverdieping -1. Met aanvullende maatregelen willen we het gebruik van deze gang zo veel als mogelijk beperken. De kiss&ride zone en parkeergarage voor patiënten en bezoekers blijft bereikbaar.

Bij de start van sloop komt er een hekwerk rondom het werkterrein te staan. De te slopen gebouwen staan in een druk gebied, vol in het zicht, pal naast de nieuwe ingang, op de route van patiënten en medewerker. Omdat het aan- en afvoeren van materieel via de voorzijde van het gebouw aan Geert Grooteplein verloopt is overlast onvermijdelijk en zijn goede afspraken noodzakelijk. Daarom wordt bijvoorbeeld het slooppuin tijdelijk opgeslagen in de kelder en pas in fase 3, via de René Descartesdreef, afgevoerd. Zo beperken we het (sloop)transport aan de voorzijde.

3368

Fase 2 (Q2 2023-Q3 2025)

In deze fase wordt het merendeel van de gebouwen aan de westflank gesloopt. De sloop van de gebouwen wordt uitgevoerd van oost naar west. Het parkeerterrein en fietsenstalling aan de René Descartesdreef en de toegang bij de afdeling Dialyse blijven toegankelijk voor medewerkers.

Fase 3 (Q3 2025 – Q1 2027)

In deze fase worden de laatste gebouwen aan de westflank gesloopt. Ook het puin dat in fase 1 was opgeslagen wordt nu afgevoerd. In deze fase blijven de bestaande voetpaden aan het Geert Grooteplein Zuid en de Philips van Leydenlaan beschikbaar.