Duurzame sloop Radboudumc in volle gang

Deze circulaire resultaten behaalden we al!
Duurzame sloop Radboudumc in volle gang

24 mei 2023

Duurzame sloop Radboudumc in volle gang

De komende jaren worden de gebouwen aan de westflank van het Radboudumc (rechts van het nieuwe hoofdgebouw) op duurzame wijze gesloopt. Adex Groep (voorheen Beelen/Bnext) won de aanbesteding voor dit project, waarbij het beperken van overlast en hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende gebouwonderdelen en materialen centraal stonden. Het totale project omvat bijna 75.000m2 totaalsloop.
 

De werkzaamheden

De sloop gaat in fases, te beginnen met de voormalige hoofdingang. Verwachting is dat eind 2026 alle gebouwen aan de westflank gesloopt zijn. Het vrijgekomen terrein wordt ingevuld als landschapspark. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding.

Om de overlast te beperken treffen we diverse maatregelen. Zo is de werkvolgorde zo gekozen dat de bestaande gebouwen de gebouwen die nog in gebruik zijn afschermen. Dankzij de inzet van extra zwaar en lang materieel zal bovendien de volledige constructie (inclusief zware funderingen) kunnen worden ‘geknipt’ in plaats van ‘gehakt’ én worden op bepaalde tijden geen zware werkzaamheden uitgevoerd. Het hele project wordt nauwlettend gevolgd met diverse sensoren, zodat we direct kunnen ingrijpen als dat nodig blijkt. 

Adex Groep zal de panden zo circulair mogelijk slopen; Dit betekent dat we zoveel mogelijk materiaal hoogwaardig hergebruiken. Voorafgaand aan onze werkzaamheden is het pand volledig geïnventariseerd op herbruikbare onderdelen. Dankzij onze gespecialiseerde demontageteams en circulaire hubs kan veel materiaal hoogwaardig worden hergebruik. Materialen zoals deuren, kozijnen, sanitair etc. zullen direct beschikbaar zijn als her te gebruiken bouwmateriaal. Materialen zoals constructiestaal, hout, gipsplaat zullen eerst bewerkt worden, voordat deze geschikt zijn voor her te gebruiken bouwmateriaal en tot slot zullen overige materialen hoogwaardig worden gerecycled.

3365

De verschillende sloop fases

De sloop van de westflank gaat in drie fases, waarvan de eerste - de sloop van de voormalige hoofdingang  - nu zijn afronding nadert.

Fase 1 (Q3 2022-Q2 2023)

In deze fase wordt de voormalige hoofdingang gesloopt. De Centrale As (lange gang) blijft in gebruik tot aan fase 3, dit geldt zowel voor de begane grond als de onderverdieping -1. Met aanvullende maatregelen willen we het gebruik van deze gang zo veel als mogelijk beperken. De kiss&ride zone en parkeergarage voor patiënten en bezoekers blijft bereikbaar.

Materialen die in deze fase zijn gedemonteerd voor hergebruik:

·         Kunststof raamkozijnen

·         Glaswol

·         Gevelbeplating

·         Koelinstallatie

·         Diverse andere installatieonderdelen

·         WC potten 

Fase 2 (Q2 2023-Q3 2025)

In deze fase wordt het merendeel van de gebouwen aan de westflank gesloopt. De sloop van de gebouwen wordt uitgevoerd van oost naar west. Het parkeerterrein en fietsenstalling aan de René Descartesdreef en de toegang bij de afdeling Dialyse blijven toegankelijk voor medewerkers.

3368

Fase 3 (Q3 2025 – Q1 2027)

In deze fase worden de laatste gebouwen aan de westflank gesloopt. Ook het puin dat in fase 1 was opgeslagen wordt nu afgevoerd. In deze fase blijven de bestaande voetpaden aan het Geert Grooteplein Zuid en de Philips van Leydenlaan beschikbaar.

Adex Groep 

Adex Groep staat voor het sluiten van de materiaalcirkels. Al meer dan 30 jaar werken wij samen met onze opdrachtgevers aan concrete en praktisch toepasbare circulaire oplossingen. Dit heeft geresulteerd in een organisatie die volledig is gericht op het snel en vakkundig demonteren van materialen voor hergebruik, bijvoorbeeld met gespecialiseerde demontageteams en circulaire hubs.