Bewust Veilig Dag; In gesprek met KAM-Coördinator Maarten Schutte

Bewust Veilig Dag; In gesprek met KAM-Coördinator Maarten Schutte

29 maart 2023

In gesprek met KAM-Coördinator Maarten Schutte

Op woensdag 29 maart is de nationale ‘Bewust Veilig-dag’. Dit jaar is het motto Bewust Bezig = Bewust Veilig. Iedereen weet wel dat veilig werken essentieel is. Dat er desondanks af en toe iets misgaat komt vaak niet omdat we niet weten hoe het moet, maar doordat we niet elk moment bewust bezig zijn met veiligheid. Binnen Adex Groep werken we hard aan het verhogen van dat bewustzijn. Een van de collega’s die daar elke dag hard aan werkt is KAM- Coördinator Maarten Schutte, daar gaan we graag eens met hem over in gesprek! 

Onze medewerkers zijn de kern van Adex Groep. Goed en verantwoord werkgeverschap betekent voor ons het creëren van veilige arbeidsomstandigheden, maar ook het bevorderen van de gezondheid en welzijn. Op de directe werkvloer, thuis en op de lange termijn.

Om een veilige werkomgeving te creëren, is Adex Groep sinds 2021 gecertificeerd op trede 3 van de veiligheidsladder. Dat is een certificeerbare beoordelingsmethode waarmee veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven wordt gemeten. Aan de hand van deze ladder kunnen we veiligheidsrisico’s optimaal beheersen om zo onveilige situaties en incidenten terug te dringen. 

Maar wat doet Adex Groep eigenlijk nog meer om onze veiligheid steeds verder te verhogen? Een kort interview met onze KAM- Coördinator Maarten Schutte.

Waar houd jij je dagelijks mee bezig, als KAM coördinator?

Dat is heel divers. Het ene moment ben ik op de projecten en werkvloer om collega’s met hele praktische tips en aanwijzingen te helpen de werkplek veiliger te maken. Het volgende moment geef ik trainingen over bijvoorbeeld het redden op hoogte. Maar ook overleg met opdrachtgevers over veiligheid en het begeleiden van auditoren of NL Arbeidsinspectie.

Dat is interessant! Hoe gaat zo’n training in zijn werk?

Recent hebben we een training gedaan voor het redden op hoogte op een project in Utrecht (Van Unnik gebouw, Universiteit Utrecht). Op dat project komt werken op hoogte voor, het gebouw is 22 verdiepingen hoog. Om dat veilig uit te kunnen voeren wordt aangelijnd gewerkt waarbij het gevaar bestaat dat iemand toch valt en dan aan de reddingslijn hangt op grote hoogte. 

Om te voorkomen dat het slachtoffer last krijgt van het suspension trauma is het zaak om het slachtoffer binnen 15 a 30 minuten te redden. Hiervoor hebben we een speciale rescue kit waarmee het slachtoffer gecontroleerd met maximaal 2 m/s naar beneden gebracht kan worden. Om dit goed en veilig uit te kunnen voeren moet met de set geoefend worden. Dat konden we hier op het project zelf doen. 

3373

Wat vind je het leukst aan je werk?

Dat mensen beter worden in hetgeen wat ze doen. Maakt niet uit of dat theoretisch of praktisch is. Soms doen mensen iets terwijl ze niet weten wat de achtergrond daarvan is, het waarom. Als ze dat beter snappen zullen ze er bewuster en beter mee omgaan. Het is leuk om het begrip te zien ontwikkelen en dat men beter wordt.

Het is vandaag de dag van de veiligheid. Waarom vind jij die dag belangrijk?

Deze dag is niet exceptioneel want wat mij en Adex Groep betreft is het elke dag de dag van de veiligheid. Natuurlijk is het wel fijn en goed dat er op deze dag meer aandacht is voor veiligheid. Het is ook goed omdat er nog wel eens te laat aan veiligheid gedacht wordt. Veiligheid zou altijd en bij alle werkzaamheden het eerste moeten zijn waarover we nadenken!

Hoe stimuleren wij veiligheidsbewustzijn?

Het begint natuurlijk bij het beschikbaar hebben van alle benodigde hardware middelen. Omdat wij als Adex Groep een eigen uitgebreid magazijn hebben is alles snel en goed voorhanden en op afroep snel op de projecten. 

Volgende stap is een goede voorbereiding. Dat deze hardware middelen snel op een project kunnen zijn betekent natuurlijk niet dat we vooraf niet goed plannen welke middelen we allemaal nodig gaan hebben! 

In de uitvoering van een project is het belangrijk om projectbezoeken af te leggen. Niet als politieagent, maar wel om te kijken of alles goed gaat en verbeterpunten te bespreken met degene die het betreft. 

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, steken we veel tijd in het actief verspreiden van kennis, bijvoorbeeld via Toolboxen. En als iemand een vraag stelt, wordt hij/zij natuurlijk met raad en daad bijgestaan. 

Kan je een voorbeeld geven van dingen die al goed gaan binnen Adex Groep? Waar ben je Trots op?

Ik denk dat we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid op de voet volgen. Zo kunnen we veel nieuw materieel en verschillende middelen proberen. Voor het ontwikkelen van arbeidsmiddelen werken we regelmatig samen met fabrikanten. Zo kwam bijvoorbeeld onze ‘liftschachtbrug’ tot stand en zit onze nieuwste kraan ‘The Genius’ vol met slimme veiligheidstoepassingen.  

3374

Welke verbeterpunten zie je, en hoe zijn we daarmee aan het werk?

Het verder vergroten van het veiligheidsbewustzijn blijft altijd belangrijk. Bij uitvoerende collega’s, maar ook bij leidinggevenden! Het gaat dan bijvoorbeeld om het consequent gebruiken van PBM’s. PBM’s zijn de laatste barrière in de arbeidshygiënische strategie en het goed gebruiken daarvan beschermt de gezondheid van de werknemer. Veel gevaren, zoals (kwarts)stof en dieselmotorenemissie, zijn met het blote oog niet waarneembaar maar vormen wel een bedreiging voor de gezondheid! Met gepast leiderschap en voorbeeldgedrag zal dit verder verbeteren.