E-waste

E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval (electronic waste). Dit houdt in; alle producten met een batterij, stekker of elektrisch snoer die worden weggegooid. In deze apparatuur zijn edele metalen verwerkt zoals goud, koper, nikkel, kobalt, indium en/of palladium. Deze metalen zijn schaars en dienen idealiter hergebruikt te worden. Toch wordt elektronische apparatuur vaak onnodig weggegooid en wordt er gesproken over E-waste.

Waarom scheiden? 

Afgedankte elektrische of elektronische apparaten bevatten veel waardevolle grondstoffen. Bnext.nl zamelt deze daarom gescheiden in. Wij vervoeren het e-waste vervolgens naar gecertificeerde verwerkers die e-waste op een verantwoordelijke manier verwerken of recyclen, zodat er geen gevaarlijke stoffen in de afvalstromen terechtkomen.  

Inzameloplossing

Bnext.nl zamelt E-waste in met behulp van speciale 120 liter rolcontainers Voor de inzameling van uw elektrisch en elektronisch afval bieden wij diverse soorten inzamelcontainers. In samenwerking met een ketenpartner halen wij apparaten op bij retailers.

Bestel direct uw container!