Bnext.nl pakt risicogericht asbestbeleid met beide handen aan

Goedkoper en veiliger asbest verwijderen
Bnext.nl pakt risicogericht asbestbeleid met beide handen aan

Goedkoper en veiliger? Dat klinkt niet logisch, zelfs tegenstrijdig in de conventionele asbestbeleving. Rene Roelofs, bedrijfsleider van de Milieutak van Bnext.nl slaat een innovatief pad in om asbest te verwijderen. Het begon op een groot project te Amsterdam. Daar was een risicovolle asbest-verontreiniging aangetroffen in een 800 m2 grote technische ruimte. Onderhoud en ingrijpen bij storingen was inmiddels verboden. Een probleem dat alleen kon worden opgelost met een dure en complexe “traditionele” asbestsanering waarbij de verontreiniging werd opgeruimd en alle aanwezige asbesttoepassingen zouden achterblijven. Bnext.nl vindt dat dit anders kan.

Aanpak verontreiniging techniekruimte

Samen met het begeleidend ingenieursbureau ging Bnext.nl de uitdaging aan: de verontreiniging opruimen en de ruimte veilig maken zonder gebruik te maken van alle kostbare (en onnodige) voorzieningen, zoals containment, onderdruk, wegwerpkleding, speciale PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) en vrijgaves. Geen maanmannen in witte pakken, maar zorgvuldig en veilig opruimen, dat was het doel.

Een dergelijke sanering is alleen mogelijk als het opruimen wordt uitgevoerd zonder vezelemissie. Het toepassen van schuim gecombineerd met de juiste uitvoeringstechniek en natuurlijk zorgvuldig en doordacht werken maakte het mogelijk. Het laboratorium heeft de eerste dagen, en daarna regelmatig middels metingen aangetoond dat er geen enkele vezel vrijkwam bij onze werkmethode. Getoetst door een gecertificeerd Hoge Veiligheidskundige (HVK) en met het uitvoeren van controles (lucht- en stofmonster) konden alle verontreinigingen in Risicoklasse 1 opgeruimd worden. Risicoklasse 1 betekent dat er geen containments hoeven worden opgebouwd en onze medewerkers geen PBM’s nodig hadden voor het verwijderen van de asbestverontreiniging. Hiermee heeft Bnext.nl veel kosten bespaard voor de opdrachtgever en de ruimte snel veilig en betreedbaar gemaakt.

79

Risicogericht asbest verwijderen is de toekomst

Bnext.nl heeft deze aanpak doorgezet. Op steeds meer projecten kunnen we door aangepaste en goed doordachte verwijderingstechnieken het asbest veiliger weghalen in risicoklasse 1, zonder dure onnodige voorzieningen. Kosten die direct ten goede komen van het project en onze opdrachtgevers. We treffen onze maatregelen echt bij de bron. We veroorzaken geen enkele vezelemissie tijdens het verwijderen. Ook de omgeving blijft schoner (geen verontreiniging van andere gebouwelementen omdat er geen vezels vrijkomen) en de medewerkers lopen minder risico’s.

Voor iedereen controleerbaar

De controle op het veilig en verantwoord werken is in risicoklasse 1 makkelijker. Er is geen afgesloten werkgebied. Uiteraard markeren wij wel ons werkgebied en zorgen we dat de omgeving veilig is afgeschermd, maar zonder containment kan iedere inspecteur en toezichthouder naast de saneerder staan tijdens de werkzaamheden. Regelmatig voert een extern en onafhankelijk laboratorium  controlemetingen uit op de verwijderingslocatie en op de persoon die de verwijdering uitvoert. Steeds weer tonen we aan dat er geen vezels vrijkomen tijdens onze sanering. Dit geeft vertrouwen en kansen voor de toekomst.

Meer veiligheid, minder kosten en sneller klaar!

Bnext.nl pakt het “risicogericht asbestbeleid” met beide handen aan en omarmt het. Eindelijk een doorbraak in de ontwikkeling van asbestverwijdering. En onze klanten kunnen hier optimaal van profiteren. De asbestverwijderingskosten zullen aanzienlijk dalen, planningen komen minder onder druk te staan en de omgeving en onze medewerkers lopen veel minder risico! Kortom: een win-win ontwikkeling dus!